Toyota Yaris: Wykaz schowków

Toyota Yaris –> Elementy wyposażenia wnętrza –> Schowki –> Wykaz schowków

Wykaz schowków


  1. Schowek w desce rozdzielczej
  2. Uchwyty na kubki
  3. Uchwyty na butelki
  4. Dodatkowy schowek


Przedmioty, które nie powinny być pozostawiane w schowku

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek oraz pojemników z gazem, ponieważ gdy wzroźnie temperatura w pojeździe, może to spowodować:

  • W wyniku działania wysokiej temperatury okulary mogą ulec zdeformowaniu lub pęknięciu, jeżeli będą stykały się z innymi przedmiotami w schowku.
  • Zapalniczki lub pojemniki z gazem mogą wybuchnąć. W wyniku kontaktu z innymi przedmiotami znajdującymi się w schowku zapalniczka może wywołać pożar, a z pojemnika z gazem może zostać uwolniony gaz, stwarzając ryzyko pożaru.

Schowki

...

Schowek w desce rozdzielczej

Pociągając dźwignię, otworzyć schowek. Otwór wentylacyjny w schowku (w niektórych wersjach) Powietrze z układu klimatyzacji mo ...

Categorie