Toyota Yaris: Dodatkowe schowki

Otworzyć pokrywę schowka.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

Typ C
Typ C


Podczas jazdy (typ B)

Dodatkowy schowek powinien być zamknięty. W razie gwałtownego hamowania lub nagłego skrętu użytkownik może zostać uderzony otwartą pokrywą schowka bądź przedmiotami znajdującymi się wewnątrz, co może doprowadzić do wypadku.

    Uchwyty na kubki

    Gdy używany jest uchwyt na butelki Znajdująca się w uchwycie butelka powinna być zakręcona. W zależnoźci od rozmiaru i kształtu bu ...

    Wyposażenie bagażnika

    ...

    Categorie