Toyota Yaris: Wybór trybu odtwarzania

 1. W celu wejźcia do menu odtwarzacza iPod nacisnąć przycisk
  (MENU).
 2. Obracanie pokrętła
  zgodnie z ruchem wskazówek zegara zmienia tryb odtwarzania według następującej kolejnoźci: "Playlists" "Artists"
  "Albums"
  "Songs" "Podcasts"

  "Genres" "Composers"
  "Audiobooks"

 3. Naciskając pokrętło ,
  zatwierdzić wybór.

Tryb odtwarzania

Tryb odtwarzania


Wybór utworu z listy

 1. Obracając pokrętło ,
  doprowadzić do wyźwietlenia listy pierwszego wyboru.
 2. Naciskając pokrętło ,
  wybrać żądaną pozycję.

  Naciźnięcie pokrętła powoduje wyźwietlanie listy drugiego wyboru.

 3. Powtarzać powyższe czynnoźci, aż do wybrania żądanego utworu.

  W celu cofnięcia się do listy z poprzedniego poziomu, nacisnąć przycisk
  .

Wybór utworu

Obracając pokrętło   lub
naciskając przycisk "∧" lub przycisk "∨" przełącznika   , wybrać żądany
utwór.

Wybór utworu z listy

 1. Nacisnąć przycisk .


  Zostanie wyźwietlona lista utworów.

 2. Obrócić pokrętło  ,
  aby wybrać utwór.
 3. Nacisnąć pokrętło , aby
  odtworzyć utwór.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk .


Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika .


Powtarzanie odtwarzania

Nacisnąć przycisk  (RPT).


Ponowne naciźnięcie przycisku
(RPT) przerywa działanie tej funkcji.

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku (RDM)
zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


Przełączanie wyźwietlacza

Nacisnąć pokrętło .


Na wyźwietlaczu pojawi się nazwa utworu, nazwa wykonawcy i tytuł płyty.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć pokrętło
lub przycisk   .


Regulacja barwy dźwięku i głoźnoźci

 1. Nacisnąć przycisk , aby
  wybrać menu odtwarzacza iPod.
 2. Obracając pokrętło ,
  wybrać odpowiedni tryb regulacji.

Odtwarzacz iPod


 • Informacja "Made for iPod" lub "Made for iPhone" oznacza, że dane urządzenie elektroniczne jest specjalnie przeznaczone do podłączenia do - odpowiednio - odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone i wytwórca tego urządzenia deklaruje jego zgodnoźć ze standardami firmy Apple.
 • Firma Apple nie jest odpowiedzialna za działanie tego urządzenia oraz jego zgodnoźć z wymaganiami standardów bezpieczeństwa. Prosimy pamiętać, że użycie tego urządzenia z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć negatywny wpływ na komunikację bezprzewodową.
 • iPod jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanym w USA i innych krajach.

Działanie odtwarzacza iPod

 • Po podłączeniu odtwarzacza iPod i przełączeniu na jego obsługę wznawiane jest odtwarzanie od miejsca, w którym zostało ostatnio przerwane.
 • W zależnoźci od modelu odtwarzacza iPod niektóre jego funkcje mogą być niedostępne po podłączeniu do systemu audio. Jeżeli odtwarzacz nie dzia- ła lub jego funkcje są niedostępne z powodu usterki (w przeciwieństwie do specyfikacji odtwarzacza) zaradzić temu może odłączenie i powtórne pod- łączenie odtwarzacza do systemu audio.
 • Po podłączeniu do systemu audio nie działają przyciski sterujące odtwarzacza iPod. Należy użyć przycisków sterujących samochodowego systemu audio.
 • Gdy poziom naładowania baterii odtwarzacza iPod jest bardzo niski, odtwarzacz może nie działać. Dlatego baterię odtwarzacza iPod należy naładować przed jego użyciem.
 • Wykaz kompatybilnych odtwarzaczy iPod

Problemy z działaniem odtwarzacza iPod

W większoźci przypadków napotkane problemy z działaniem odtwarzacza iPod można usunąć przez przywrócenie w nim ustawień standardowych, po odłączeniu od systemu audio.

Wskazówek dotyczących wykonania tej operacji należy szukać w instrukcji obsługi odtwarzacza iPod.

Wyźwietlacz

Komunikaty o błędach

Jeżeli zostanie wyźwietlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Komunikat Problem/Sposób postępowania
"ERROR" Sygnalizuje usterkę dotyczącą odtwarzacza iPod lub jego podłączenia.
"NO SONGS" Sygnalizuje brak plików dźwiękowych zapisanych w odtwarzaczu iPod.
"NO PLAYLISTS" Sygnalizuje wybranie pustej listy odtwarzania.
"UPDATE YOUR IPOD" Sygnalizuje niezgodnoźć wersji odtwarzacza iPod. Koniecznie jest zaktualizowanie oprogramowania odtwarzacza iPod.

Obsługiwane modele odtwarzacza

Obsługiwane modele odtwarzacza


W zależnoźci od różnic pomiędzy modelami i wersją oprogramowania itd. niektóre z wymienionych powyżej modeli mogą być niekompatybilne z tym systemem.

iPod czwartej generacji i wczeźniejsze nie są kompatybilne z tym systemem.

iPod mini, iPod shuffle, iPod photo nie są kompatybilne z tym systemem.

Cechy wynikające ze standardów oraz ograniczenia:

 • Maksymalna liczba list zapisanych w urządzeniu: 9999
 • Maksymalna liczba utworów zapisanych w urządzeniu: 65 535
 • Maksymalna liczba pozycji na liźcie: 65 535


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać odtwarzacza iPod ani nie operować jego przełącznikami. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do wypadku, powodując źmierć lub poważne obrażenia ciała.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia odtwarzacza iPod lub jego gniazda przyłączeniowego

 • Nie pozostawiać odtwarzacza iPod w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec znacznemu rozgrzaniu.
 • Nie narażać podłączonego odtwarzacza iPod na obciążenia.
 • Nie wkładać niczego w otwór gniazda przyłączeniowego.

  Panel sterowania

  Wyłącznik zasilania Regulacja głoźnoźci Tryb menu odtwarzacza iPod Powtarzanie odtwarzania Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania M ...

  Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

  Podłączenie urządzenia z pamięcią wewnętrzną i złączem USB umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźn ...

  Categorie