Toyota Yaris: Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

Toyota Yaris –> System audio –> Używanie zewnętrznych urządzeń –> Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźniki samochodowe. Nacisnąć przycisk
, aby wybrać "iPod".

Podłączanie odtwarzacza iPod

Używanie zewnętrznych urządzeń

...

Panel sterowania

Wyłącznik zasilania Regulacja głoźnoźci Tryb menu odtwarzacza iPod Powtarzanie odtwarzania Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania M ...

Categorie