Toyota Yaris: Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk "∧" lub ∨" przełącznika , wybrać żądany
katalog.

Wybór katalogu i pliku z listy katalogów

 1. Nacisnąć przycisk  .


  Zostanie wyźwietlona lista katalogów.

 2. Obrócić i nacisnąć pokrętło
  , aby wybrać katalog i plik.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
  .

Aby zakończyć, należy nacisnąć przycisk .


Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∨" przełącznika , aż rozlegnie
się sygnał akustyczny.

Wybór plików

Obracając pokrętło  lub
naciskając przycisk "∧" lub "∨" prze- łącznika , wybrać żądany plik.


Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie

Przytrzymać wciźnięty przycisk "∧" lub "∨" przełącznika .


Powtarzanie odtwarzania

Naciskanie przycisku (RPT) zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


*: Dostępne, z wyjątkiem gdy wybrana jest przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Przypadkowa kolejnoźć odtwarzania

Naciskanie przycisku  (RDM)
zmienia tryby w następującej kolejnoźci:


  Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

  Podłączenie urządzenia z pamięcią wewnętrzną i złączem USB umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głoźn ...

  Przełączanie wyźwietlacza

  Nacisnąć pokrętło . Na wyźwietlaczu pojawi się nazwa źcieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty (tylko pliki MP3). Aby powr&oacu ...

  Categorie