Toyota Yaris: Przełączanie wyźwietlacza

Nacisnąć pokrętło .


Na wyźwietlaczu pojawi się nazwa źcieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty (tylko pliki MP3).

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć pokrętło
lub przycisk .


Działanie urządzenia USB

 • W zależnoźci od modelu urządzenia USB niektóre jego funkcje mogą być niedostępne po podłączeniu do systemu audio. W pewnych przypadkach zaradzić temu może odłączenie i powtórne podłączenie urządzenia do systemu audio.
 • Jeżeli po odłączeniu i ponownym podłączeniu urządzenie USB nadal nie działa, konieczne jest sformatowanie jego pamięci.

Wyźwietlacz

Komunikaty o błędach

Jeżeli zostanie wyźwietlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z poniższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Urządzenie USB

 • Obsługiwane urządzenia

Urządzenia z pamięcią wewnętrzną umożliwiające odtwarzanie plików MP3 lub WMA.

 • Obsługiwane formaty

Urządzenie obsługuje wyszczególnione poniżej formaty zapisu:

 • Formaty komunikacji USB: USB 2.0 FS (12 Mb/s)
 • Formaty plików: FAT 12/16/32 (Windows)
 • Klasa zgodnoźci: dla pamięci masowej

Pliki MP3 i WMA zapisane w sposób niezgodny z powyższymi zastrzeżeniami mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również ich nazwy oraz nazwy katalogów mogą nie być prawidłowo wyźwietlane.

Cechy wynikające ze standardów oraz ograniczenia:

 • Maksymalne zagnieżdżenie katalogów: 8 poziomów
 • Maksymalna liczba katalogów zapisanych w urządzeniu: 999 (łącznie z głównym)
 • Maksymalna liczba plików zapisanych w urządzeniu: 9999
 • Maksymalna liczba plików w katalogu: 255

Pliki MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dźwięku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętoźć pliku do około 1/10 pierwotnej wielkoźci.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft. Ten format pozwala skompresować zapis dźwięku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają okreźlonym ograniczeniom.

Format MP3

 • Standardy kompresji MP3 (MPEG1 AUDIO LAYERII, III; MPEG2 AUDIO LAYERII, III; MPEG2.5)
 • Obsługiwane częstotliwoźci próbkowania MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32; 44,1; 48 (kHz) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 16; 22,05; 24 (kHz) MPEG2.5: 8; 11,025; 12 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji (zgodne ze standardem zmiennej przepływnoźci VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII, III: 32-320 (kb/s) MPEG2 AUDIO LAYERII, III: 32-160 (kb/s) MPEG2.5: 32-160 (kb/s)
 • Sposoby kodowania dźwięku: stereofoniczny, łączone stereo, dwukanałowy i monofoniczny

Format WMA

 • Standardy kompresji WMA wer. 9
 • Obsługiwane częstotliwoźci próbkowania HIGH PROFILE 32; 44,1; 48 (kHz)
 • Obsługiwane przepływnoźci transmisji HIGH PROFILE 32-320 (kb/s, VBR)

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0, 1.1, oraz ID3 wer. 2.2, 2.3, 2.4. (Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

 • Po podłączeniu urządzenia z zapisem dźwięku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejnoźci następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się w nim plików. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na urządzeniu żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych katalogów.
 • Po podłączeniu urządzenia USB i przełączeniu na jego obsługę rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku w pierwszym katalogu. W przypadku odłączenia urządzenia, a następnie podłączenia go na nowo (gdy jego zawartoźć pozostała bez zmian), wznawiane jest odtwarzanie od miejsca, w którym zostało ostatnio przerwane.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie pominięty (nie będzie odtwarzany).

Odtwarzanie

 • W celu zachowania stałej jakoźci odtwarzanego dźwięku zapisanego w formacie MP3 zalecane jest ustawienie stałej przepływnoźci transmisji co najmniej 128 kb/s oraz częstotliwoźci próbkowania 44,1 kHz.
 • Na rynku dostępny jest szeroki wybór bezpłatnego oprogramowania do kompresji MP3 i WMA. W zależnoźci od sposobu kodowania i formatu zapisu, przy odtwarzaniu otrzymywanych w ten sposób plików, mogą wystąpić zakłócenia bądź obniżenie jakoźci dźwięku. W niektórych przypadkach odtwarzanie może nie być w ogóle możliwe.
 • Microsoft, Windows oraz Windows Media są zarejestrowanymi przez firmę Microsoft Corporation w USA i innych krajach nazwami handlowymi.


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać urządzenia USB ani nie operować jego prze- łącznikami. Nieprzestrzeganie tego może doprowadzić do wypadku, powodując źmierć lub poważne obrażenia ciała.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego

 • Nie pozostawiać urządzenia USB w samochodzie. Wnętrze kabiny może ulec znacznemu rozgrzaniu.
 • Nie narażać podłączonego urządzenia USB na obciążenia.
 • Nie wkładać niczego w otwór gniazda przyłączeniowego.

  Wybór katalogu

  Wybór jednego z katalogów Naciskając przycisk "∧" lub ∨" przełącznika , wybrać żądany katalog. Wybór katalogu i ...

  Elementy wyposażenia wnętrza

  Korzystanie z udogodnień funkcjonalnych w kabinie ...

  Categorie