Toyota Yaris: Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Toyota Yaris –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) –> Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) jest zwolniony, przyciskiem rozruchu można przełączać pomiędzy poszczególnymi stanami operacyjnymi. (Stan operacyjny ulega zmianie po każdorazowym naciźnięciu przycisku rozruchu.)

Stan wyłączony*

Można włączyć źwiatła awaryjne.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) nie źwieci się.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu


Stan ACCESSORY

Można używać niektórych urządzeń elektrycznych, np. systemu audio.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga

Stan IGNITION ON

Można używać wszystkich urządzeń elektrycznych.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga.

*: Wersje z przekładnią bezstopniową: Jeżeli przy wyłączaniu silnika dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przycisku rozruchu w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY.

    Wyłączanie silnika

    Zatrzymać samochód. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub neutr ...

    Wyłączanie silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

    Jeżeli silnik został wyłączony, a dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia ...

    Categorie