Toyota Yaris: Wyłączanie silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Toyota Yaris –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) –> Wyłączanie silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Jeżeli silnik został wyłączony, a dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W celu przełączenia w stan wyłączony należy wykonać następujące czynnoźci:

 1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
 2. Przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P.
 3. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga i nacisnąć przycisk rozruchu jeden raz.
 4. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) zgasła.

Samoczynne wyłączanie zasilania

 • Wersje z przekładnią bezstopniową

W przypadku pozostawienia samochodu z dźwignią skrzyni biegów w po- łożeniu P i wybranym stanem ACCESSORY lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora. Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON na dłużej, niż to jest konieczne.

 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

W przypadku pozostawienia samochodu z wybranym stanem ACCESSORY lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony. Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora. Gdy silnik nie pracuje, nie należy pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON na dłużej, niż to jest konieczne.

 • Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku
 • Czynniki powodujące zakłócenie działania
 • Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka
 • Jeżeli silnik samochodu nie daje się uruchomić

Mogła nie zostać wyłączona elektroniczna blokada rozruchu silnika. ( S. 76) Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Należy sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów ustawiona jest prawidłowo w położeniu P.

Silnik może nie dać się uruchomić, jeżeli dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P. Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) będzie szybko migać.


Blokada kierownicy

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie zamknięciu drzwi, zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona przy ponownym naciźnięciu przycisku rozruchu.

Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) szybko miga.

Wersje z przekładnią bezstopniową

Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P.

Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.


Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednoczeźnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo

Przeciwdziałanie przegrzaniu siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy

Powtarzane w krótkich odstępach czasu włączanie i wyłączanie silnika spowoduje przerwanie działania siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy, zapobiegając jego przegrzaniu. W takiej sytuacji należy na chwil ę zaprzestać naciskania przycisku rozruchu. Układ powróci do stanu normalnego w ciągu około 10 sekund.

W przypadku usterki układu

Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku

Obsługa przycisku rozruchu

Przycisk rozruchu jest przystosowany do reagowania na pojedyncze, krótkie i pewne naciźnięcia. Niepewne naciźnięcie przycisku może nie spowodować przełączenia stanu operacyjnego bądź włączenia rozrusznika. Nie ma potrzeby przytrzymywania przycisku w pozycji wciźniętej.

Jeżeli w ustawieniach własnych został wyłączony system elektronicznego kluczyka


Podczas uruchamiania silnika

Silnik należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania silnika w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia.

Może to doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy

W przypadku zgaźnięcia silnika podczas jazdy, do chwili bezpiecznego zatrzymania samochodu, nie należy otwierać drzwi ani uruchamiać zamków.

Uruchomienie blokady kierownicy może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wyłączenie silnika w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi koniecznoźć wyłączenia silnika w sytuacji awaryjnej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk rozruchu przez co najmniej 3 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy.

Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwoźci kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Naciźnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

 • Gdy silnik samochodu nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.
 • Gdy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka źwieci się (na zielono), oznacza to, że przyciskiem rozruchu nie wybrano stanu wyłączonego.

  Przed opuszczeniem samochodu należy zawsze sprawdzić, czy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Nie należy wyłączać silnika, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P. Jeżeli dźwignia skrzyni biegów jest w innym położeniu, przy włączaniu silnika zamiast przełączenia w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W tym stanie może dojźć do rozładowania akumulatora.

Podczas uruchamiania silnika

 • Nie zwiększać gwałtownie prędkoźci obrotowej silnika, gdy jest on zimny.
 • W przypadku trudnoźci z uruchomieniem silnika lub gdy silnik często gaźnie, należy niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Nieprawidłowe działanie przycisku rozruchu

Działanie przycisku rozruchu w nietypowy sposób, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę.

Należy niezwłocznie skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

  Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

  Gdy pedał hamulca zasadniczego (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) je ...

  Przekładnia bezstopniowa

  ...

  Categorie