Toyota Yaris: Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Toyota Yaris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Wstrzymywanie pracy silnika "Stop & Start" –> Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

W celu wyłączenia układu należy nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wyłączanie układu wstrzymywania pracy silnika


Zaźwieci się lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Przy każdym zatrzymaniu samochodu, mimo wciźnięcia hamulca zasadniczego (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedału sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów), praca silnika nie zostanie wstrzymana. ( S. 253) Ponowne wciźnięcie przycisku powoduje przywrócenie aktywnoźci układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wciźnięcie wyłącznika układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" przy zatrzymanym samochodzie

 • Przy wstrzymanej pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" wciźnięcie wyłącznika spowoduje uruchomienie silnika.

  Przy następnym zatrzymaniu samochodu (po wyłączeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start") praca silnika nie zostanie wstrzymana.

 • Przy wyłączonym układzie wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" naciźnięcie wyłącznika załączy układ, ale nie spowoduje wstrzymania pracy silnika.

  Przy następnym zatrzymaniu samochodu (po włączeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start") praca silnika zostanie wstrzymana.

Warunki działania

Układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" działa przy zachowaniu następujących warunków:

 • Silnik jest dostatecznie rozgrzany
 • Akumulator jest dostatecznie naładowany.
 • Drzwi kierowcy są zamknięte.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
 • Pokrywa silnika jest zamknięta.
 • Pedał przyspieszenia nie jest wciźnięty.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Pedał hamulca zasadniczego został mocno wciźnięty.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż biegu wstecznego R.
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Pedał sprzęgła nie jest wciźnięty.
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym N.

W następujących warunkach praca silnika może nie zostać wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Nie źwiadczy to jednak o uszkodzeniu układu:

 • Gdy temperatura płynu w układzie chłodzenia silnika lub temperatura oleju w skrzyni biegów jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 • Temperatura na zewnątrz jest bardzo niska.
 • Włączony jest układ klimatyzacji a temperatura na zewnątrz jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 • Włączony jest układ klimatyzacji, przy wysokiej temperaturze wnętrza samochodu, na przykład po parkowaniu w nasłonecznionym miejscu.
 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji: Włączone jest usuwanie zaparowania przedniej szyby.
 • Akumulator nie jest dostatecznie naładowany lub trwa jego doładowywanie.
 • Czas wstrzymania pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może być wydłużony podczas jazdy w korku lub innych warunkach drogowych wymagających gwałtownego hamowania.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.
 • Drzwi kierowcy są otwarte
 • Pokrywa silnika jest otwarta.
 • Samochód zaparkowany jest na wzniesieniu.
 • Podciźnienie w układzie wspomagania hamulców jest niskie.
 • Obciążenie układu elektrycznego jest duże.
 • Na dużej wysokoźci.

Jeżeli warunki te poprawią się, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zacznie wstrzymywać pracę silnika i uruchamiać silnik przy następnym zatrzymaniu samochodu.

W następujących warunkach praca silnika może zostać wznowiona, nawet jeżeli pedał hamulca zasadniczego nie zostanie zwolniony (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedał sprzęgła nie zostanie wciźnięty (wersje z mechaniczną skrzynią biegów):

 • Pedał hamulca zasadniczego zostanie kilkakrotnie lub bardzo mocno naciźnięty.
 • Układ klimatyzacji jest włączony lub zostanie włączony.
 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji: Włączone jest usuwanie zaparowania przedniej szyby.
 • Akumulator jest niewystarczająco naładowany.
 • Samochód zacznie staczać się na pochyłoźci.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Pokrywa silnika zostanie otwarta, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N lub P.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż N lub P.
 • Pedał przyspieszenia jest wciźnięty.
 • Obciążenie układu elektrycznego jest duże.
 • Drzwi kierowcy są otwarte
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty.

W następujących warunkach włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może trwać dłużej niż normalnie:

 • Akumulator jest rozładowany
 • Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora lub jego wymianie itp.
 • Gdy temperatura silnika jest niska.

Automatyczne włączenie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Nawet gdy układ został wyłączony wyłącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po przestawieniu wyłącznika zapłonu w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "START".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Nawet gdy układ został wyłączony wyłącznikiem układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", zostanie on ponownie włączony po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego, a następnie uruchomieniu silnika.

Zabezpieczenia układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

System audio, przy odtwarzaniu dźwięków z dużą mocą, może zostać wy- łączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właźciwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK", a następnie w pozycję "ACC" lub "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

System audio, przy odtwarzaniu dźwięków z dużą mocą, może zostać wy- łączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w celu utrzymania właźciwego poziomu ładowania akumulatora.

Aby ponownie włączyć system audio, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony, a następnie stan ACCESSORY lub IGNITION ON.

Pokrywa silnika

Praca silnika nie zostanie wznowiona przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" lub przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika, jeżeli pokrywa silnika została uniesiona przy wyłączonym przez układ silniku. Silnik można uruchomić przyciskiem rozruchu lub wyłącznikiem zapłonu. ( S. 184, 187) Wersje z przekładnią bezstopniową: Jeżeli pokrywa silnika zostanie otwarta, gdy praca silnika jest wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", a dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N lub P, praca silnika zostanie wznowiona.

Warunki odpowiednie do korzystania z układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Układu należy używać podczas chwilowego zatrzymania samochodu na czerwonym źwietle, skrzyżowaniu itp. Podczas zatrzymania samochodu na dłuższy czas należy całkowicie wyłączyć silnik.

Sygnał ostrzegawczy układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Jeżeli silnik został wyłączony przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", w następujących warunkach rozlegnie się sygnał ostrzegawczy i zacznie migać lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (wersje z przekładnią bezstopniową) lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy (wersje z mechaniczną skrzynią biegów). Oznacza to, że praca silnika została jedynie wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" i nie został on całkowicie wyłączony.

 • Wersje z przekładnią bezstopniową

Drzwi kierowcy są otwarte, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w po- łożeniu D lub M.

 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż neutralne N przy zwolnionym pedale sprzęgła.

Jeżeli lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" stale miga

Może to źwiadczyć o uszkodzeniu układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli przednia szyba uległa zaparowaniu przy wstrzymanej pracy silnika przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

 • Wersje z automatycznie sterowanym układem klimatyzacji

Włączyć funkcję usuwania zaparowania z przedniej szyby. (Silnik zostanie uruchomiony przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika.)

 • Wersje z ręcznie sterowanym układem klimatyzacji

Wersje z przekładnią bezstopniową: Uruchomić silnik przez zwolnienie pedału hamulca zasadniczego (gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu D lub M) lub wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie D lub M (gdy znajduje się ona w położeniu N lub P) ( S. 254) lub nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", a następnie ustawić pokrętło wyboru kierunku nawiewu w pozycję 
. ( S. 308) Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Uruchomić silnik przez wciźnięcie pedału sprzęgła ( S. 254) lub nacisnąć wyłącznik układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", a następnie ustawić pokrętło wyboru kierunku nawiewu w pozycję 
.( S. 308) Jeżeli przednia szyba często ulega zaparowaniu, należy wyłączyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start".

Wyźwietlacz czasu działania oraz całkowitego czasu działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Wymiana akumulatora

Zamontowany w samochodzie akumulator jest odpowiedni dla układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Podczas wymiany należy zastosować akumulator dokładnie takiego samego typu i o takich samych parametrach.

Szczegółowe informacje posiadają autoryzowane stacje obsługi Toyoty lub inne specjalistyczne warsztaty.


Podczas działania układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

 • Przy wstrzymanej pracy silnika przez układ (lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" źwieci się) należy pozostawić dźwignię skrzyni biegów w położeniu neutralnym N oraz mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego lub uruchomić hamulec postojowy.

  Niedostosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji w momencie zadziałania funkcji automatycznego uruchomienia silnika

 • Nie wolno pozostawiać samochodu z wstrzymaną pracą silnika przez układ (lampka kontrolna układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" źwieci się).

  Niedostosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji w momencie zadziałania funkcji automatycznego uruchomienia silnika

 • Jeżeli samochód znajduje się w miejscu niedostatecznie wentylowanym, należy upewnić się, że praca silnika nie została wstrzymana przez układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Silnik może zostać uruchomiony przez funkcję automatycznego uruchamiania silnika i gazy spalinowe mogą się dostać do wnętrza samochodu, w wyniku czego może dojźć do źmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.


Aby zapewnić prawidłową pracę układu

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniżej opisanych sytuacji, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może nie działać prawidłowo. Należy wtedy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

 • Gdy pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty, a lampka kontrolna przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu miga.
 • Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty, a lampka przypominająca o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu pozostaje wyłączona.
 • Jeżeli drzwi kierowcy są zamknięte, a lampka kontrolna otwartych drzwi źwieci się lub lampka oźwietlenia wnętrza źwieci się przy wyłączniku ustawionym w położeniu zależnym od pozycji drzwi.
 • Jeżeli drzwi kierowcy są otwarte, a lampka kontrolna otwartych drzwi nie źwieci się lub lampka oźwietlenia wnętrza nie źwieci się przy wyłączniku ustawionym w położeniu zależnym od pozycji drzwi.

  Ponowne uruchomianie silnika

  Wersje z przekładnią bezstopniową Zwolnić pedał hamulca zasadniczego. Jeżeli dźwignia skrzyni biegów znajduje się w poło& ...

  Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy

  Niżej wymienione układy reagują w sposób automatyczny w różnych sytuacjach drogowych, przyczyniając się do większego bezpiecze ...

  Categorie