Toyota Yaris: Wskaźniki i liczniki

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Wskaźniki i liczniki

Wskaźniki i liczniki


 1. Obrotomierz (w niektórych wersjach) Pokazuje prędkoźć obrotową silnika w obrotach na minutę.
 2. Prędkoźciomierz Pokazuje prędkoźć samochodu
 3. Wskaźnik poziomu paliwa (w niektórych wersjach) Pokazuje iloźć paliwa, jaka pozostała w zbiorniku.
 4. Przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza
 5. Wyźwietlacz wielofunkcyjny Na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym ukazują się różne informacje dotyczące jazdy.
 6. Przyciski ustawiania zegara

Regulacja intensywnoźci podźwietlenia wskaźników

Regulacja intensywnoźci podźwietlenia wskaźników może być wykonywana, gdy włączone są źwiatła główne.

Aby wyźwietlić poziom intensywnoźci podźwietlenia wskaźników, należy nacisnąć przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza.

Regulacja intensywnoźci podźwietlenia wskaźników


Wcisnąć i przytrzymać przycisk przełączania wskazań wyźwietlacza.

Każde naciźnięcie przycisku przełączania wskazań wyźwietlacza powoduje zmianę poziomu intensywnoźci podźwietlenia wskaźników.

Wskaźniki i liczniki zostają podźwietlone, gdy

 • Wersje z mechanicznym kluczykiem

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

 • Wersje z elektronicznym kluczykiem

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia silnika i jego podzespołów

Wersje z obrotomierzem: Nie wolno dopuszczać, aby wskazówka obrotomierza znalazła się w zakresie czerwonym, oznaczającym maksymalną wartoźć prędkoźci obrotowej silnika.

  Lampki ostrzegawcze i kontrolne

  Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zespole wskaźników oraz na panelu w źrodkowej konsoli informują kierowcę o stanie okreźlonych urządzeń ...

  Wyźwietlacz wielofunkcyjny

  Na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym ukazują się różne informacje dotyczące jazdy wraz z zegarem. ...

  Categorie