Toyota Yaris: Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Toyota Yaris –> Zespół wskaźników –> Lampki ostrzegawcze i kontrolne

Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zespole wskaźników oraz na panelu w źrodkowej konsoli informują kierowcę o stanie okreźlonych urządzeń i podzespołów samochodu.

Na zamieszczonej ilustracji pokazane są wszystkie wyźwietlane lampki ostrzegawcze i kontrolne.

Lampki ostrzegawcze i kontrolne


Ilustracja przedstawia zespół wskaźników z obrotomierzem i może się różnić wyglądem od zespołu wskaźników bez obrotomierza.

Lampki ostrzegawcze

Lampki ostrzegawcze informują kierowcę o usterce okreźlonych urządzeń i podzespołów samochodu.

Lampka ostrzegawcza układu
hamulcowego

Lampka ostrzegawcza braku
ładowania akumulatora

Lampka ostrzegawcza
niskiego ciźnienia oleju w silniku

Lampka ostrzegawcza
wysokiej temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika

Lampka sygnalizacyjna usterki


Lampka ostrzegawcza
układu poduszek powietrznych

Lampka ostrzegawcza układu
ABS

Lampka ostrzegawcza
elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Lampka ostrzegawcza układu
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS"

Lampka sygnalizacyjna
poźlizgu

Lampka kontrolna
automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych "AHB"

Lampka kontrolna układu
automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy

Lampka kontrolna układu
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA"

Lampka kontrolna linii
wyznaczających pas ruchu

Lampka kontrolna ogranicznika
prędkoźci jazdy

Lampka kontrolna wyłączonego
układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Lampka ostrzegawcza filtra
paliwa

Lampka kontrolna systemu
elektronicznego kluczyka

Lampka ostrzegawcza
niezamkniętych drzwi

Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu paliwa

Lampka przypominająca
o zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera na przednim fotelu

Lampka przypominająca
o zapięciu pasów bezpieczeństwa pasażerów na tylnych fotelach

Lampka ostrzegawcza ciźnienia
w ogumieniu

Lampka ostrzegawcza
niskiego poziomu oleju w silniku

Lampka ostrzegawcza układu
filtra cząstek stałych DPF

Lampka przypominająca
o koniecznoźci wymiany oleju silnikowego

1: Lampki te zaźwiecają się po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem), sygnalizując przeprowadzaną diagnostykę kontrolowanych urządzeń.

Gasną po kilku sekundach lub po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka nie zaźwieci się lub nie zgaźnie, może to oznaczać usterkę. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

*2: W niektórych wersjach.

*3: Miganie lampki na żółto sygnalizuje usterkę. Szybkie miganie lampki na zielono oznacza, że blokada kierownicy nie została zwolniona.

*4: Zaźwiecenie się lampki sygnalizuje usterkę.

*5: Miganie lampki sygnalizuje usterkę.

*6: Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

*7: Lampka zaźwieca się na panelu w źrodkowej konsoli.

*8: Lampki te zaźwiecają się po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem), sygnalizując przeprowadzaną diagnostykę kontrolowanych urządzeń. Gasną po kilku sekundach lub po uruchomieniu silnika.

*9: Zaźwiecenie się lampek z lampką kontrolną układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA" sygnalizuje usterkę.

Lampki kontrolne

Lampki kontrolne informują kierowcę o działaniu okreźlonych urządzeń i podzespołów samochodu.

Lampka kontrolna
kierunkowskazów

Lampka kontrolna źwiateł
drogowych

Lampka kontrolna
automatycznego włączania i wyłączania źwiateł drogowych "AHB

Lampka kontrolna źwiateł
pozycyjnych

Lampka kontrolna przednich
źwiateł przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnego
źwiatła przeciwmgielnego

Lampka kontrolna systemu
elektronicznego kluczyka

Lampka kontrolna niskiej
temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika

Lampka kontrolna wstępnego
podgrzewania silnika

Lampka kontrolna trybu jazdy
ekonomicznej

Lampka kontrolna trybu jazdy
dynamicznej "SPORT"

Wskaźnik zmiany biegu


Lampka kontrolna układu
automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy

Lampka kontrolna
zaprogramowanej prędkoźci jazdy "SET"

Lampka kontrolna układu
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA

Lampka kontrolna linii
wyznaczających pas ruchu

Lampka kontrolna ogranicznika
prędkoźci jazdy

Lampka kontrolna układu
wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Lampka kontrolna wyłączonego
układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start"

Lampka sygnalizacyjna
poźlizgu

Lampka kontrolna wyłączonego
układu kontroli napędu "TRC OFF"

Lampka kontrolna wyłączonego
układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF"

Lampka kontrolna aktywacji
układu wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS"

Lampka ostrzegawcza układu
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia "PCS"

Wskaźnik stanu poduszki
powietrznej pasażera

*1: Wersje z mechanicznym kluczykiem: Lampki te zaźwiecają się po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON", sygnalizując przeprowadzaną diagnostykę kontrolowanych urządzeń.

Gasną po kilku sekundach lub po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka nie zaźwieci się lub nie zgaźnie, może to oznaczać usterkę. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Lampki te zaźwiecają się po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, sygnalizując przeprowadzaną diagnostykę kontrolowanych urządzeń.

Gasną po kilku sekundach lub po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka nie zaźwieci się lub nie zgaźnie, może to oznaczać usterkę. Należy wtedy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

*2: W niektórych wersjach.

*3: Zaźwiecenie się lampki na niebiesko sygnalizuje niską temperatury płynu w układzie chłodzenia silnika.

*4: Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym.

*5: Wersje z przekładnią bezstopniową.

*6: Lampka nie zaźwieca się, gdy układ jest nieaktywny.

*7: Wersje z mechaniczną skrzynią biegów.

*8: Działanie układu sygnalizowane jest miganiem lampki kontrolnej.

*9: Lampka zaźwieca się na panelu w źrodkowej konsoli.

*10: Lampka zaźwieca się, gdy układ jest wyłączony.

*11: Lampka zaźwieca się, gdy zmieniane są ustawienia systemowe.

*12: Miganie lampki na żółto sygnalizuje, że samochód zjeżdża z pasa ruchu.


Jeżeli nie zaźwieci się lampka ostrzegawcza układu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo jazdy

Jeżeli przy uruchamianiu silnika nie zaźwieci się lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych lub układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), może to oznaczać, że dany układ nie działa i nie może pomóc w sytuacji krytycznej, co może doprowadzić do źmierci lub powa żnych obrażeń ciała. W takim przypadku należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia silnika i jego podzespołów

Gdy lampka wskaźnika temperatury w układzie chłodzenia miga lub zaźwieci się na stałe, sygnalizuje to możliwoźć przegrzania silnika. W takiej sytuacji należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i sprawdzić silnik po jego całkowitym wystygnięciu.

    Zespół wskaźników

    Informacje przekazywane przez wskaźniki, liczniki, lampki kontrolne i ostrzegawcze itp. Zespół wskaźników ...

    Wskaźniki i liczniki

    Obrotomierz (w niektórych wersjach) Pokazuje prędkoźć obrotową silnika w obrotach na minutę. Prędkoźciomierz Pokazuje prę ...

    Categorie