Toyota Yaris: Układ smarowania silnika (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

Toyota Yaris –> Informacje techniczne –> Dane techniczne –> Dane techniczne i serwisowe (paliwo, poziom oleju itp.) –> Układ smarowania silnika (wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym)

Objętoźć oleju (przy wymianie - przybliżona*)

Objętoźć oleju (przy wymianie - przybliżona*)


*: Objętoźć oleju jest przybliżoną wartoźcią potrzebną do wymiany. Poziom oleju należy sprawdzać miarką po wczeźniejszym rozgrzaniu i wyłączeniu silnika, i odczekaniu ponad 5 minut.

Dobór oleju silnikowego

Silnik samochodu jest fabrycznie napełniony olejem "Toyota Genuine Motor Oil". Zalecane jest stosowanie oleju silnikowego "Toyota Genuine Motor Oil". Dopuszczalne jest stosowanie odpowiedniej jakoźci oleju silnikowego innej marki.

Gatunek oleju: 0W-20, 5W-30 i 10W-30: ACEA A5/B5 lub A5/B5 i A1/B1 lub olej wielosezonowy API ze specyfikacją SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving" lub olej wielosezonowy z certyfikatem ILSAC

lub

15W-40: Olej wielosezonowy API SL, SM lub SN Zalecana lepkoźć oleju (SAE): Silnik samochodu jest fabrycznie napełniony olejem o lepkoźci SAE 0W-20, zapewniającym najniższe zużycie paliwa i dobre własnoźci rozruchowe w niskich temperaturach.

Jeżeli olej SAE 0W-20 nie jest dostępny, można zastosować olej SAE 5W-30. Jednak podczas kolejnej wymiany oleju powinien zostać zastąpiony olejem SAE 0W-20.

W przypadku użycia oleju silnikowego o lepkoźci SAE 10W-30 lub wyższej, przy bardzo niskich temperaturach otoczenia, mogą wystąpić trudnoźci z rozruchem silnika, dlatego zalecany jest olej o lepkoźci SAE 0W-20 lub 5W-30.

Dobór oleju silnikowego


Lepkoźć oleju (0W-20 wyjaźniona jest jako przykład):

 • Oznaczenie lepkoźci 0W w oznaczeniu 0W-20 okreźla cechę oleju determinującą łatwoźć niskotemperaturowego rozruchu silnika. Olej z niższym oznaczeniem liczbowym przed literą W zapewnia lepsze własnoźci rozruchowe w niskich temperaturach.
 • Liczba 20 w oznaczeniu 0W-20 odnosi się do lepkoźci wysokotemperaturowej.

  Olej z wyższym oznaczeniem liczbowym wykazuje większą stabilnoźć własnoźci w wysokich temperaturach i jest odpowiedni do jazdy z dużymi prędkoźciami lub maksymalnym obciążeniem.

Oznakowania na opakowaniach olejów silnikowych: Na opakowaniach niektórych olejów silnikowych umieszczany jest jeden lub oba rodzaje zastrzeżonych znaków API, pomagając wybrać odpowiedni produkt.

 1. Symbol klasy jakoźci według API

Górna częźć: Napis "API SERVICE SN" źwiadczy o oznaczeniu klasy jakoźci według Amerykańskiego Instytutu Nafty (API).

Środkowa częźć: Napis "SAE 0W-20" oznacza klasę lepkoźci według SAE.

Dolna częźć: Napis "Resource Conserving" oznacza, że olej ma właźciwoźci obniżające zużycie paliwa i niezagrażające źrodowisku naturalnemu.

 1. Znak certyfikatu ILSAC

Znak certyfikatu Międzynarodowego Komitetu Normowania i Atestacji Środków Smarnych (ILSAC) znajduje się na przedniej stronie pojemnika z olejem.

Dobór oleju silnikowego


  Silnik

  Wersje z silnikiem o zapłonie iskrowym Silnik 1KR-FE Silnik 1NR-FE Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym Silnik 1ND-TV Pasek nap ...

  Układ smarowania silnika (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

  Objętoźć oleju (przy wymianie - przybliżona*) Wersje bez układu filtra cząstek stałych DPF Wersje z układem filtra cząstek stały ...

  Categorie