Toyota Yaris: Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

Gdy którekolwiek z urządzeń elektrycznych w samochodzie nie działa, może to oznaczać przepalenie bezpiecznika. Należy wtedy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić bezpieczniki.

 1. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).
 2. Otworzyć skrzynkę bezpieczników

Komora silnikowa: Skrzynki bezpieczników typu A i B

Komora silnikowa: Skrzynki bezpieczników typu A i B


 1. Skrzynka bezpieczników typu A

Wcisnąć zaczep i unosząc do góry, zdjąć pokrywę.

 1. Skrzynka bezpieczników typu B

Wcisnąć zaczep i unosząc do góry, zdjąć pokrywę.

Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po lewej stronie)

 1. Pociągnąć za krawędź gumowej uszczelki, aby zdjąć ją z zaczepów. Następnie wcisnąć zaczep i unosząc do góry, zdjąć pokrywę.

Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po lewej stronie)


 1. Zdjąć osłonę zacisku akumulatora i otworzyć pokryw ę skrzynki bezpieczników.

Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po lewej stronie)


Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po prawej stronie)

 1. Pociągnąć za krawędź gumowej uszczelki, aby zdjąć ją z zaczepów. Następnie wcisnąć zaczep i unosząc do góry, zdjąć pokrywę.

Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po prawej stronie)


 1. Zdjąć osłonę zacisku akumulatora i otworzyć pokrywę skrzynki bezpieczników.

Komora silnikowa: Skrzynka bezpieczników typu C (wersje z kierownicą po prawej stronie)


Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po lewej stronie)

Zdjąć pokrywę.

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po lewej stronie)


Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)

 1. Zdjąć osłonę.

Nie należy ciągnąć osłony z nadmierną siłą, ponieważ przymocowana jest ona do lampki oźwietlenia podłogi.

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)


 1. Zdjąć pokrywę.

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)


 1. Wyjąć bezpiecznik, posługując się przeznaczonymi do tego celu szczypcami.

Deska rozdzielcza (wersje z kierownicą po prawej stronie)


Szczypce przeznaczone są do wyjmowania wyłącznie bezpieczników typu A.

 1. Sprawdzić, czy bezpiecznik jest przepalony.
 1. Sprawny
 2. Przepalony

Typ A do typ F: Przepalony bezpiecznik należy zastąpić nowym o takim samym prądzie znamionowym. Prądy znamionowe podane są na pokrywie skrzynki bezpieczników.

Typ G: Skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Typ A
Typ A

Typ B
Typ B

Typ C
Typ C

Typ D
Typ D

Typ E
Typ E

Typ F
Typ F

Typ G
Typ G

Po wymianie bezpiecznika

 • Jeżeli mimo wymiany bezpiecznika dane źwiatła nadal nie działają, konieczna może być wymiana żarówki.
 • Jeżeli nowy bezpiecznik w krótkim czasie ponownie ulegnie przepaleniu, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

W razie przeciążenia obwodu elektrycznego

Bezpieczniki zostały dobrane tak, aby ulegały przepaleniu zanim dojdzie do uszkodzenia przewodów elektrycznych.

W razie koniecznoźci wymiany żarówek

Zalecane jest stosowanie oryginalnych produktów marki Toyota przeznaczonych do tego samochodu. Ponieważ niektóre żarówki włączone są w obwody wyposażone w zabezpieczenia przed przeciążeniem, produkty nieoryginalne lub nieprzeznaczone do tego samochodu mogą okazać się nieodpowiednie.

Podczas montażu pokrywy (tylko pokrywa skrzynki bezpieczników typu C)

 • Wersje z kierownicą po lewej stronie

Wersje z kierownicą po lewej stronie


Zamontować osłonę i gumową uszczelkę na zaczepach.

 • Wersje z kierownicą po prawej stronie

Wersje z kierownicą po prawej stronie


Zamontować osłonę i gumową uszczelkę na zaczepach.


W celu uniknięcia ryzyka awarii i pożaru samochodu

Należy przestrzegać podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do uszkodzeń samochodu, pożaru i odniesienia obrażeń ciała.

 • Nie wolno stosować bezpieczników o wyższym niż nominalny prądzie znamionowym ani zastępować bezpiecznika jakimkolwiek innym przedmiotem.
 • Należy zawsze stosować oryginalne bezpieczniki marki Toyota lub odpowiedniej jakoźci zamienniki.

  Nie wolno zastępować bezpiecznika drutem, nawet tymczasowo.

 • Nie wolno modyfikować bezpieczników ani skrzynki bezpieczników.


Przed wymianą bezpiecznika

W przypadku stwierdzenia przeciążenia instalacji elektrycznej jak najszybciej należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi ustalenie i usunięcie usterki.

  Bezprzewodowe zdalne sterowanie/bateria w elektronicznym kluczyku

  Rozładowaną baterię należy wymienić na nową. Niezbędne narzędzia i materiały: Śrubokręt z płaską końc&oac ...

  Źarówki

  Źarówki wyszczególnione poniżej można wymieniać samodzielnie. Poziom trudnoźci wymiany żarówki zależy od tego, któ ...

  Categorie