Toyota Yaris: Bezprzewodowe zdalne sterowanie/bateria w elektronicznym kluczyku

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Bezprzewodowe zdalne sterowanie/bateria w elektronicznym kluczyku

Rozładowaną baterię należy wymienić na nową.

Niezbędne narzędzia i materiały:

 • Śrubokręt z płaską końcówką
 • Bateria litowa CR2016 (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub CR2032 (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Wymiana baterii

Wersje z mechanicznym kluczykiem

 1. Unieźć pokrywę

Włożyć końcówkę źrubokręta w otwór i nacisnąć do dołu.

W celu uniknięcia uszkodzenia kluczyka owinąć końcówkę źrubokr ęta szmatką.

Wymiana baterii


 1. Zdjąć pokrywę.

Włożyć końcówkę źrubokręta w dolną częźć kluczyka i nacisnąć do dołu.

Wymiana baterii


 1. Wyjąć rozładowaną baterię.

Nową baterię włożyć biegunem "+" do góry.

Wersje z mechanicznym kluczykiem


Wersje z elektronicznym kluczykiem

 1. Wyjąć mechaniczny kluczyk.

Wersje z elektronicznym kluczykiem


 1. Zdjąć pokrywę.

Wersje z elektronicznym kluczykiem


W celu uniknięcia uszkodzenia kluczyka owinąć końcówkę źrubokr ęta szmatką.

 1. Wyjąć rozładowaną baterię.

Wersje z elektronicznym kluczykiem


Nową baterię włożyć biegunem "+" do góry.

Bateria litowa CR2016 (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub CR2032 (wersje z elektronicznym kluczykiem)

 • Baterie te są do nabycia w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie, a także u zegarmistrza bądź w sklepie fotograficznym.
 • Zużytą baterię należy wymienić na nową tego samego typu lub zalecany przez producenta samochodu zamiennik.
 • Zużytych baterii należy pozbyć się w sposób zgodny z przepisami.

Objawy rozładowania baterii

Rozładowanie baterii mogą sygnalizować następujące objawy:

 • Nieprawidłowe działanie elektronicznego kluczyka (w niektórych wersjach) oraz bezprzewodowego zdalnego sterowania.
 • Skrócenie zasięgu działania.


Bateria i wymontowane częźci

Elementy te są niewielkich rozmiarów i w razie połknięcia przez dziecko mogą spowodować zadławienie. Należy je zabezpieczyć przed dostępem dzieci. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała.

Certyfikat dotyczący baterii litowej

OSTRZEŹENIE: W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA NIEW¸AŚCIWEGO TYPU BATERII ISTNIEJE RYZYKO JEJ EKSPLOZJI. ZUŹYTEJ BATERII NALEŹY POZBYå SI¢ ZGODNIE Z ZALECENIAMI.


Prawidłowa wymiana baterii

Ze względów bezpieczeństwa podczas wymiany baterii należy przestrzegać poniższych zaleceń:

 • Nie dotykać baterii wilgotnymi dłońmi.

  Wilgoć może spowodować korozję.

 • Nie dotykać ani nie poruszać żadnych elementów wewnątrz nadajnika bezprzewodowego zdalnego sterowania.
 • Nie wyginać styków elektrycznych gniazda baterii.

  Filtr powietrza doprowadzanego do kabiny

  Warunkiem sprawnego działania układu klimatyzacji jest regularna wymiana filtra powietrza doprowadzanego do kabiny. Wymontowanie filtra Wyłącznik zapł ...

  Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

  Gdy którekolwiek z urządzeń elektrycznych w samochodzie nie działa, może to oznaczać przepalenie bezpiecznika. Należy wtedy sprawdzić i ...

  Categorie