Toyota Yaris: Ruszanie na pochyłoźci

Toyota Yaris –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu –> Ruszanie na pochyłoźci

 • Wersje z przekładnią bezstopniową
 1. Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego i przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie D.
 2. Zwolnić hamulec zasadniczy i powoli nacisnąć pedał przyspieszenia
 3. Zwolnić hamulec postojowy
 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów
 1. Przy uruchomionym z pełną siłą hamulcu postojowym i całkowicie wciźniętym pedale sprzęgła, przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie biegu 1.
 2. Lekko naciskając pedał przyspieszenia, stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.
 3. Zwolnić hamulec postojowy.

Prowadzenie samochodu w deszczu

 • Podczas deszczu należy jechać ostrożnie ze względu na ograniczoną widocznoźć, parowanie szyb i źliską nawierzchnię.
 • Na początku deszczu należy jechać ostrożnie, ponieważ w tych warunkach jezdnia jest szczególnie źliska.
 • Podczas jazdy w deszczu należy ograniczyć prędkoźć ze względu na powstającą warstwę wody pomiędzy oponami a jezdnią (tzw. kliny wodne), która to może spowodować utratę kierowalnoźci pojazdu oraz uniemożliwić prawidłowe jego wyhamowanie.

Prędkoźć obrotowa silnika podczas jazdy (wersje z przekładnią bezstopniową)

W następujących okolicznoźciach prędkoźć obrotowa silnika może się zwiększyć podczas jazdy. Wynika to z automatycznej zmiany przełożenia w górę lub w dół w zależnoźci od warunków jazdy. Nie oznacza to nagłego przyspieszenia

 • Kiedy samochód jedzie pod górę lub w dół.
 • Kiedy pedał przyspieszenia zostanie zwolniony.
 • Kiedy pedał hamulca zasadniczego zostanie wciźnięty przy włączonym trybie jazdy dynamicznej "SPORT".

Docieranie samochodu

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałoźć samochodu:

 • Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.
 • Przez pierwsze 800 km: Nie holować przyczepy.
 • Przez pierwsze 1000 km:

Nie jeździć z bardzo dużymi prędkoźciami.

Unikać gwałtownego przyspieszania

Nie jeździć zbyt długo na niskich biegach.

Nie utrzymywać zbyt długo stałej prędkoźci jazdy.

Czas pracy na biegu jałowym przed wyłączeniem silnika (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Wcelu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki, po jeździe pod górę lub po jeździe z dużą prędkoźcią, należy pozostawić na pewien czas silnik pracujący na biegu jałowym.


Jazda najmniej obciążająca źrodowisko naturalne (wersje z przekładnią bezstopniową)

Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej źwieci się, gdy samochód jedzie w sposób ekonomiczny. Zbyt głębokie wciźnięcie pedału przyspieszenia, wykraczające poza zakres ekonomiczny, powoduje zgaźnięcie lampki.

Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej nie będzie działała w poniższych warunkach:


 • Dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż D.
 • Włączony jest tryb jazdy dynamicznej "SPORT".
 • Używane są przełączniki dźwigniowe, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w pozycji D.
 • Prędkoźć samochodu wynosi około 130 km/h lub więcej.

Lampka kontrolna trybu jazdy ekonomicznej może być aktywowana lub dezaktywowana.

Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów okreźlających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo.


Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Przy uruchamianiu silnika

Wersje z przekładnią bezstopniową: Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje. Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu się samochodu.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z poło- żeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciźnięcia niewłaźciwego pedału.

 • Przypadkowe naciźnięcie pedału przyspieszenia zamiast pedału hamulca zasadniczego spowoduje nagły wzrost prędkoźci jazdy, grożąc spowodowaniem wypadku.
 • Podczas manewru cofania, w wyniku zmiany pozycji ciała, mogą wystąpić trudnoźci z właźciwym naciskaniem pedałów. Należy uważać, aby prawidłowo naciskać odpowiednie pedały.
 • Nawet podczas przestawiania samochodu lub jazdy na krótkim odcinku należy przyjmować właźciwą pozycję za kierownicą, aby móc prawidłowo operować pedałem hamulca zasadniczego i pedałem przyspieszenia.
 • Pedał hamulca zasadniczego należy naciskać prawą nogą. Naciskanie pedału hamulca zasadniczego lewą nogą może spowodować opóźnienie reakcji w sytuacji awaryjnej i doprowadzić do wypadku.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury.

Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać silnika podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwoźci kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym.

Naciźnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe

Podczas jazdy w dół wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem do utrzymywania bezpiecznej prędkoźci jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skutecznoźci.

Nie wolno podczas jazdy regulować ustawienia kierownicy, fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i lusterka wewnętrznego.

Grozi to utratą panowania nad pojazdem.

Podczas jazdy nie wolno dopuszczać, aby ręce, głowy lub jakiekolwiek inne częźci ciała pasażerów były wystawione na zewnątrz samochodu.

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na źliskiej nawierzchni

 • Gwałtowne hamowanie, przyspieszanie i skręcanie może doprowadzić do poźlizgu kół oraz utraty kontroli nad pojazdem i w rezultacie do wypadku
 • Nagłe przyspieszanie, hamowanie silnikiem powodujące redukcję prze- łożenia lub zmiana prędkoźci obrotowej silnika mogą doprowadzić do poźlizgu kół.
 • Po przejechaniu przez kałużę należy lekko wcisnąć pedał hamulca zasadniczego w celu upewnienia się, że układ hamulcowy funkcjonuje poprawnie.

  Mokre klocki hamulcowe mogą działać nieprawidłowo. Jeżeli klocki hamulcowe są mokre i działają nieprawidłowo tylko po jednej stronie samochodu, może to negatywnie wpłynąć na kierowanie pojazdem

Podczas przestawiania dźwigni skrzyni biegów

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Nie należy dopuźcić, aby samochód przemieszczał się do tyłu, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu jazdy do przodu lub do przodu, gdy dźwignia znajduje się w położeniu biegu wstecznego R.

  Grozi to zgaźnięciem silnika bądź nieprawidłowym zadziałaniem hamulców lub układu kierowniczego, w wyniku czego może dojźć do wypadku lub uszkodzenia samochodu.

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dźwigni skrzyni biegów w położenie P podczas jazdy.

  Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utratę panowania nad pojazdem.

 • W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dźwigni skrzyni biegów w po- łożenie biegu wstecznego R podczas jazdy do przodu.

  Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utratę panowania nad pojazdem.

 • W żadnym wypadku nie wolno przestawiać dźwigni skrzyni biegów w po- łożenie jazdy do przodu podczas jazdy samochodu do tyłu. Może to spowodować poważne uszkodzenie układu napędowego i utratę panowania nad pojazdem.
 • Przestawienie dźwigni skrzyni biegów w położenie N podczas jazdy spowoduje odłączenie momentu napędowego przekazywanego z silnika do skrzyni biegów. Hamowanie silnikiem nie jest możliwe, gdy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu N.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Nie należy zmieniać położenia dźwigni skrzyni biegów przy wciźniętym pedale przyspieszenia. Wybranie położenia innego niż P lub N może spowodować nagłe przyspieszenie pojazdu i doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W razie usłyszenia charakterystycznego odgłosu (sygnalizatorów granicznego zużycia klocków hamulcowych)

Jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie i wymianę klocków hamulcowych.

Zaniechanie tego grozi uszkodzeniem tarcz hamulcowych.

Przekroczenie granicznego zużycia klocków lub tarcz hamulcowych stwarza poważne zagrożenie.

Po zatrzymaniu samochodu

 • Nie zwiększać prędkoźci obrotowej silnika.

  Jeżeli dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową) lub N, samochód może niespodziewanie ruszyć, co grozi spowodowaniem wypadku.

 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Gdy samochód nie jedzie ale silnik pracuje należy zawsze naciskać na pedał hamulca zasadniczego, a w razie koniecznoźci uruchomić hamulec postojowy. Zapobiegnie to spowodowaniu wypadku na skutek przemieszczenia się samochodu.
 • Po zatrzymaniu samochodu na pochyłoźci, w celu uniknięcia jego przemieszczania się, należy zawsze wcisnąć pedał hamulca zasadniczego i jeżeli jest to konieczne, uruchomić hamulec postojowy.
 • Unikać zwiększania prędkoźci obrotowej silnika.

  Wysoka prędkoźć obrotowa silnika, gdy samochód nie porusza się, może doprowadzić do silnego rozgrzania układu wydechowego, co w pobliżu palnych materiałów stwarza ryzyko pożaru.

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień, w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

 • Może dojźć do wycieku gazu z zapalniczki lub pojemnika aerozolowego, grożąc pożarem.
 • Na skutek wysokiej temperatury we wnętrzu samochodu może dojźć do deformacji lub pęknięcia wykonanych z tworzywa soczewek i oprawek okularów.
 • Puszki z napojami mogą pęknąć, powodując rozpryźnięcie się płynu we wnętrzu samochodu, co dodatkowo grozi spowodowaniem zwarć w instalacji elektrycznej.

Nie należy pozostawiać zapalniczek w samochodzie. Jeżeli zapalniczka znajduje się w schowku lub na podłodze, może zostać przypadkowo uruchomiona podczas wkładania bagażu lub regulacji ustawienia fotela, powodując pożar.

 • Do szyb samochodu nie należy mocować elementów samoprzylepnych, a na desce rozdzielczej nie należy umieszczać pojemników w rodzaju odźwieżaczy powietrza. Przedmioty takie mogą zadziałać jak soczewki i spowodować pożar w samochodzie.
 • Nie pozostawiać otwartych drzwi lub szyb, jeżeli zakrzywiona szyba pokryta jest metalizowaną folią, w szczególnoźci srebrzystą. Odbijanie i skupianie przez szybę promieni słonecznych może spowodować pożar w samochodzie.
 • Wersje z przekładnią bezstopniową: Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P, wyłączyć silnik i zamknąć samochód.

  Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

 • Gdy silnik pracuje, a także bezpoźrednio po jego wyłączeniu, nie należy dotykać elementów układu wydechowego.

  Grozi to oparzeniem.

Drzemka w samochodzie

Silnik powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dźwigni skrzyni biegów lub naciźnięcie pedału przyspieszenia może doprowadzić do wypadku lub może dojźć do pożaru na skutek przegrzania silnika. Ponadto w przypadku postoju w miejscu słabo wentylowanym do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojźć do źmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Hamowanie

 • Gdy hamulce są mokre, zachowywać zwiększoną ostrożnoźć podczas jazdy.

  Mokre hamulce powodują wydłużenie drogi hamowania oraz mogą wystąpić różnice siły hamowania kół po obu stronach pojazdu. Również hamulec postojowy może nie doźć skutecznie unieruchomić samochód.

 • W razie utraty wspomagania w układzie hamulcowym nie należy jechać zbyt blisko za poprzedzającym pojazdem oraz należy unikać wymagających używania hamulców zjazdów w dół wzniesienia i ostrych skrętów.

  W tym stanie hamowanie jest możliwe, lecz wymaga znacznie silniejszego niż zwykle nacisku na pedał. Ponadto droga hamowania może być dłuższa.

  Należy niezwłocznie naprawić układ hamulcowy.

 • W razie zgaźnięcia silnika podczas jazdy nie należy naciskać pedału hamulca zasadniczego w sposób pulsacyjny.

  Każde naciźnięcie pedału powoduje stopniowe wyczerpywanie rezerwy wspomagania w układzie hamulcowym.

 • Układ hamulcowy ma 2 niezależne obwody hydrauliczne. W przypadku awarii jednego obwodu, drugi obwód będzie nadal działać. Naciźnięcie pedału hamulca zasadniczego wymagać wtedy będzie większej siły niż zwykle, a także wydłuży się droga hamowania.

  Należy niezwłocznie naprawić układ hamulcowy.


Podczas jazdy

 • Wersje z przekładnią bezstopniową

Nie należy podczas jazdy równoczeźnie naciskać pedału przyspieszenia i pedału hamulca zasadniczego, ponieważ może to ograniczyć moc silnika.

Nie należy używać pedału przyspieszenia do utrzymywania samochodu nieruchomo na pochyłoźci ani naciskać go wraz z pedałem hamulca zasadniczego.

 • Wersje z mechaniczną skrzynią biegów

Nie należy podczas jazdy równoczeźnie naciskać pedału przyspieszenia i pedału hamulca zasadniczego, ponieważ może to ograniczyć moc silnika.

Nie należy przestawiać dźwigni skrzyni biegów, gdy pedał sprzęgła nie jest całkowicie wciźnięty. Po zmianie biegu nie zwalniać sprzęgła w sposób raptowny. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła:

 • Nie opierać stopy na pedale sprzęgła podczas jazdy.

  Naraża to sprzęgło na przeciążenie.

 • Do ruszania z miejsca do przodu nie używać biegu innego niż pierwszy.

  Grozi to uszkodzeniem sprzęgła.

 • Nie używać sprzęgła do utrzymywania samochodu nieruchomo na pochyłoźci.

  Grozi to uszkodzeniem sprzęgła.

Nie należy przestawiać dźwigni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R, gdy samochód się przemieszcza. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Parkowanie (wersje z przekładnią bezstopniową)

Należy przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie P. W przeciwnym wypadku samochód może niespodziewanie przemieźcić się, szczególnie w razie przypadkowego naciźnięcia pedału przyspieszenia.

Unikanie ryzyka uszkodzenia samochodu

 • Nie należy przytrzymywać kierownicy w skrajnym położeniu przez dłuższy czas.

  Grozi to uszkodzeniem silnika elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym.

 • Podczas jazdy po wyboistej nawierzchni należy utrzymywać jak najmniejszą prędkoźć, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia kół, podwozia itp.
 • Wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym: Po jeździe z dużą prędkoźcią lub po podjazdach pod górę należy pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym. Silnik można wyłączyć dopiero po obniżeniu się temperatury turbosprężarki.

  Niewłaźciwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia turbospr ężarki.

W razie przebicia opony podczas jazdy

W razie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. W takiej sytuacji należy, mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

 • Może być trudne utrzymanie kontroli nad samochodem.
 • Samochód będzie generować nietypowe odgłosy lub drgania.
 • Samochód będzie zachowywać się w sposób nietypowy.

Szczegóły dotyczące postępowania w przypadku uszkodzenia koła

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpoźrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu:

 • Zgaźnięcia silnika.
 • Zwarcia w instalacji elektrycznej
 • Uszkodzenia silnika przez zalanie wodą.

Jeżeli samochód uległ zalaniu, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu sprawdzenia:

 • Działania układu hamulcowego.
 • Zmiany poziomu i jakoźci oleju silnikowego, oleju w skrzyni biegów itp.
 • Smarowania łożysk i przegubów kulowych (gdzie jest to możliwe) oraz działania przegubów kulowych, łożysk itp.

  Parkowanie

  Wersje z przekładnią bezstopniową Z dźwignią skrzyni biegów w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego. ...

  Przewożenie ładunku i bagażu

  Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętoźci i masy. Czego nie w ...

  Categorie