Toyota Yaris: Przewożenie ładunku i bagażu

Toyota Yaris –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Przewożenie ładunku i bagażu

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętoźci i masy.


Czego nie wolno przewozić w bagażniku

Niżej wymienione przedmioty przewożone w bagażniku stwarzają zagrożenie pożarowe:

 • Kanistry z benzyną
 • Pojemniki aerozolowe

Środki ostrożnoźci przy przewożeniu bagażu

Należy przestrzegać podanych niżej źrodków ostrożnoźci.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do utraty możliwoźci prawidłowego naciskania pedałów bądź ograniczenia widocznoźci, jak również może narazić kierowcę lub pasażerów na uderzenie, co stwarza ryzyko wypadku.

 • Gdy tylko to możliwe, bagaże i ładunki powinny być przewożone w baga żniku.
 • Nie należy układać przedmiotów w bagażniku w stosy przewyższające oparcie tylnego fotela.
 • W niżej wymienionych miejscach nie należy umieszczać przewożonych bagaży ani jakichkolwiek innych przedmiotów:

W okolicy stóp kierowcy

Na przednim fotelu pasażera lub na tylnym fotelu (układane jeden na drugim)

Na zasłonie bagażnika

W okolicy zespołu wskaźników

Na desce rozdzielczej

 • Wszystkie przewożone w kabinie samochodu przedmioty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się.
 • Po złożeniu oparć tylnych foteli długich przedmiotów nie należy umieszczać bezpoźrednio za przednimi fotelami.
 • Nigdy nie zezwalać na przewożenie kogokolwiek w bagażniku. Nie jest on przeznaczony do przewożenia pasażerów. Powinni oni zawsze być przewożeni na fotelach z odpowiednio zapiętymi pasami. Nieprzestrzeganie tych zasad może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała podczas gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

Obciążenie samochodu i sposób rozmieszczenia bagażu

 • Nie należy przekraczać maksymalnych dopuszczalnych obciążeń pojazdu.
 • ¸adunek należy rozmieźcić równomiernie.

  Nieprawidłowe rozmieszczenie bagażu może utrudnić kierowanie i hamowanie, co stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

  Ruszanie na pochyłoźci

  Wersje z przekładnią bezstopniową Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, nacisnąć pedał hamulca zasadniczego ...

  Holowanie przyczepy

  Samochód ten przeznaczony jest przede wszystkim do przewozu osób. Holowanie przyczepy ma negatywny wpływ na własnoźci jezdne samochodu, jego zachowan ...

  Categorie