Toyota Yaris: Poduszki powietrzne

Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku okreźlonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje groźba odniesienia przez jadących poważnych obrażeń ciała. W połączeniu z pasami bezpieczeństwa poduszki powietrzne ograniczają ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Poduszki powietrzne


Przednie poduszki powietrzne

 1. Czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami głowy i klatki piersiowej na skutek uderzenia w elementy wnętrza samochodu
 2. Dolna poduszka powietrzna kierowcy (w niektórych wersjach) Rozszerza zakres ochrony kierowcy

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne

 1. Boczne poduszki powietrzne

Chronią podróżujących na przednich fotelach przed obrażeniami tułowia i bioder

 1. Kurtyny powietrzne (w niektórych wersjach)

Chronią osoby na skrajnych miejscach w samochodzie głównie przed obrażeniami głowy

Elementy układu poduszek powietrznych

Elementy układu poduszek powietrznych


 1. Napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki siły napięcia
 2. Czujniki uderzeń bocznych (z przodu)*1
 3. Boczne poduszki powietrzne
 4. Kurtyny powietrzne*3
 5. Czujniki uderzeń bocznych (z tyłu)*3
 6. Czujniki uderzeń bocznych (przednie drzwi)*2
 7. Czołowa poduszka powietrzna kierowcy

*1: Wersje 5-drzwiowe

*2: Wersje 3-drzwiowe

*3: W niektórych wersjach

 1. Lampka ostrzegawcza układu poduszek powietrznych
 2. Dolna poduszka powietrzna kierowcy*3
 3. Centralny czujnik układu poduszek powietrznych
 4. Czujniki uderzeń czołowych
 5. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
 6. Poduszka powietrzna pasażera na przednim fotelu
 7. Wskaźnik stanu poduszki powietrznej pasażera

Główne elementy układu poduszek powietrznych pokazano na ilustracji.

Całoźć nadzorowana jest przez centralny czujnik układu poduszek powietrznych. Reakcja chemiczna w napełniaczach powoduje błyskawiczne wypełnienie poduszek nietoksycznym gazem, dzięki czemu powstrzymują one przemieszczanie się osób znajdujących się w samochodzie.


Środki ostrożnoźci dotyczące poduszek powietrznych

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń dotyczących poduszek powietrznych.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kierowca i wszyscy pasażerowie samochodu powinni podczas jazdy mieć zapięte prawidłowo pasy bezpieczeństwa.

Poduszki powietrzne stanowią jedynie uzupełnienie podstawowego działania ochronnego pasów bezpieczeństwa.

Czołowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy napełnia się ze znaczną prędkoźcią oraz siłą i może spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała, jeżeli kierowca znajduje się zbyt blisko niej.

Ponieważ w przypadku poduszki powietrznej kierowcy strefa niebezpieczna mieźci się w granicach pierwszych 50-75 mm jej rozwijania, zachowanie dystansu 250 mm od miejsca zamontowania poduszki zapewnia odpowiedni margines bezpieczeństwa. Odległoźć ta mierzona jest od źrodka koła kierownicy do mostka klatki piersiowej. Gdy odległoźć ta jest mniejsza niż 250 mm, zalecane jest skorygowanie pozycji za kierownicą w jeden z następujących sposobów:

 • Odsunięcie fotela do tyłu na maksymalną odległoźć, przy jakiej zachowana jest jeszcze swoboda sięgania do pedałów.
 • Odchylenie oparcia fotela nieco do tyłu. W wielu przypadkach umożliwia to zachowanie odległoźci 250 mm, nawet mimo ustawienia fotela w skrajnym przednim położeniu. Jeżeli odchylenie oparcia ograniczy możliwoźć obserwacji drogi, należy ustawić fotel w wyższym położeniu, jeżeli fotel posiada taką możliwoźć, lub położyć na jego siedzeniu sztywną i nieźliską poduszkę.
 • Jeżeli kierownica posiada możliwoźć regulacji położenia, ustawić ją w niższym położeniu, aby poduszka powietrzna została skierowana w stronę klatki piersiowej, a nie głowy lub szyi.

Ustawienie fotela według powyższych zaleceń nie powinno ograniczać możliwoźci swobodnego operowania pedałami i kierownicą oraz obserwacji wskaźników na desce rozdzielczej.

Środki ostrożnoźci dotyczące poduszek powietrznych

 • Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera również napełnia się ze znaczną prędkoźcią oraz siłą i może spowodować źmierć lub poważ- ne obrażenia ciała, jeżeli osoba na przednim fotelu znajduje się zbyt blisko niej. Pasażer na przednim fotelu powinien siedzieć jak najdalej od poduszki powietrznej, a przy tym oparcie fotela powinno być ustawione pionowo
 • Nieprawidłowo usadowione i/lub zabezpieczone niemowlęta i małe dzieci mogą ponieźć źmierć lub poważne obrażenia ciała w wyniku odpalenia poduszki powietrznej. Niemowlęta lub małe dzieci, które nie mogą jeszcze używać pasów bezpieczeństwa, powinny być odpowiednio zabezpieczone w specjalnych fotelikach dziecięcych. Toyota stanowczo zaleca, aby niemowl ęta i małe dzieci były zawsze umieszczane na tylnym fotelu samochodu i właźciwie zabezpieczane. Tylny fotel jest dla niemowląt i małych dzieci bezpieczniejszy niż przedni fotel pasażera.
 • Nie należy siadać na brzegu siedzenia ani opierać się o deskę rozdzielczą.

 • Nie należy zezwalać dziecku na stanie przed przednią poduszką powietrzną pasażera lub siedzenie na kolanach pasażera na przednim fotelu podczas jazdy.
 • Podczas jazdy kierowca i pasażer na przednim fotelu nie powinni trzymać jakichkolwiek przedmiotów na kolanach.

Środki ostrożnoźci dotyczące poduszek powietrznych

 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Nie opierać się o przednie drzwi.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie opierać się o drzwi, boczne krawędzie spodniej strony dachu oraz przednie lub tylne słupki nadwozia.

 • Nie należy nikomu zezwalać na klękanie na przednim fotelu pasażera twarzą do drzwi po danej stronie nadwozia ani na wystawianie głowy bądź rąk na zewnątrz samochodu.

 • Wersje bez dolnej poduszki powietrznej kierowcy: Nie należy niczego umieszczać na desce rozdzielczej oraz na wkładce kierownicy ani opierać w tych miejscach żadnych przedmiotów.

  Przedmioty takie mogą zostać ze znaczną siłą odrzucone przy napełnianiu czołowej poduszki kierowcy lub czo- łowej poduszki powietrznej pasażera.


 • Wersje z dolną poduszką powietrzną kierowcy: Nie należy niczego umieszczać na desce rozdzielczej i jej dolnej powierzchni oraz na wkładce kierownicy ani opierać w tych miejscach żadnych przedmiotów.

  Przedmioty takie mogą zostać ze znaczną siłą odrzucone przy napełnianiu czołowej poduszki kierowcy, czołowej poduszki powietrznej pasażera bądź dolnej poduszki powietrznej kierowcy.

Środki ostrożnoźci dotyczące poduszek powietrznych

 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Nie wolno przyczepiać żadnych elementów do drzwi, przedniej szyby lub bocznych szyb.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nie wolno przyczepiać żadnych elementów do drzwi, przedniej szyby, bocznych szyb, przednich i tylnych słupków, bocznych krawędzi spodniej strony dachu lub uchwytów asekuracyjnych.

  (Z wyjątkiem naklejki informującej o ograniczeniu prędkoźci S. 466)

 • Wersje z dolną poduszką powietrzną kierowcy i z mechanicznym kluczykiem: Nie wolno przyczepiać do kluczyków żadnych ciężkich, ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak klucze lub akcesoria do kluczy. Elementy te mogą utrudniać napełnienie dolnej poduszki powietrznej kierowcy lub mogą zostać wyrzucone w stronę fotela kierowcy podczas napełniania poduszki, co może spowodować zagrożenie.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Na haczykach przeznaczonych do wieszania ubrań nie należy zawieszać tradycyjnych wieszaków ubraniowych ani jakichkolwiek twardych przedmiotów. W razie odpalenia kurtyny powietrznej obiekty takie mogą zostać z dużą siłą odrzucone i spowodować źmierć lub poważne obrażenia ciała.
 • Wersje z dolną poduszką powietrzną kierowcy: Jeżeli miejsce rozwijania się dolnej poduszki powietrznej kierowcy pokryte jest folią z tworzywa, należy ją usunąć.
 • Nie należy stosować akcesoriów na siedzenia, które zakrywałyby miejsca napełniania się bocznych poduszek powietrznych. Może to spowodować ich wadliwe zadziałanie, wyłączenie układu lub przypadkowe napełnienie, co może grozić źmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

Środki ostrożnoźci dotyczące poduszek powietrznych

 • Nie wolno uderzać ani obciążać znaczną siłą miejsc, w których ukryte są elementy układu poduszek powietrznych.

  Może to spowodować wadliwe działanie poduszek powietrznych.

 • Nie dotykać żadnych częźci składowych poduszek powietrznych krótko po ich odpaleniu (napełnieniu), ponieważ mogą być gorące.
 • W razie trudnoźci z oddychaniem, po odpaleniu poduszek powietrznych, należy otworzyć drzwi lub okna w celu doprowadzenia powietrza z zewnątrz bądź wyjźć z samochodu, jeżeli jest to bezpieczne. Jak najszybciej zmyć wszelkie pozostałoźci na skórze, aby uniknąć ewentualnych podrażnień.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: W przypadku pęknięcia bądź innego uszkodzenia miejsc kryjących poduszki powietrzne, takich jak wkładka kierownicy, należy zlecić ich wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
 • Wersje z kurtynami powietrznymi: W przypadku pęknięcia bądź innego uszkodzenia miejsc kryjących poduszki powietrzne, takich jak wkładka kierownicy czy pokrycie tapicerskie przedniego i tylnego słupka nadwozia, należy zlecić ich wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Modyfikacje i złomowanie elementów układu poduszek powietrznych

Niżej wymienionych prac nie należy przeprowadzać bez konsultacji z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Może to doprowadzić do uszkodzenia lub przypadkowego odpalenia (napełnienia) poduszek powietrznych, grożąc spowodowaniem źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 • Zamontowanie, wymontowanie, demontaż i naprawa poduszek powietrznych.
 • Naprawa, modyfikacja, wymontowanie bądź wymiana kierownicy, zespo- łu wskaźników, deski rozdzielczej, foteli lub ich obić, przednich i tylnych słupków nadwozia oraz bocznych krawędzi spodniej strony dachu.
 • Naprawy bądź modyfikacje przednich błotników, przedniego zderzaka oraz bocznych częźci kabiny samochodu.
 • Montowanie orurowania ochronnego (np. belki ochronnej, kraty itp.), pługa źnieżnego lub wyciągarki
 • Przeróbki zawieszenia samochodu.
 • Montowanie urządzeń elektronicznych w rodzaju radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych lub odtwarzaczy płyt kompaktowych.

W rezultacie odpalenia poduszek powietrznych (napełnienia)

 • W wyniku kontaktu z odpaloną (napełnioną) poduszką powietrzną mogą wystąpić stłuczenia i drobne podrażnienia skóry.
 • Rozlega się głoźny hałas oraz wydzielana jest pewna iloźć białego proszku.
 • Wersje bez kurtyn powietrznych: Częźci składowe układu poduszki powietrznej (np. wkładka kierownicy, pokrycie tapicerskie oraz napełniacz), a także przednie fotele mogą pozostać gorące przez kilkanaźcie minut.

  Również same poduszki powietrzne mogą być gorące.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Częźci składowe układu poduszki powietrznej (np. wkładka kierownicy, pokrycie tapicerskie oraz napełniacz), a także przednie fotele, fragmenty przednich i tylnych słupków nadwozia oraz boczne podłużnice dachowe mogą pozostać gorące przez kilkanaźcie minut. Również same poduszki powietrzne mogą być gorące.
 • Przednia szyba samochodu może ulec pęknięciu.

Warunki działania (przednie poduszki powietrzne)

Odpalenie przednich poduszek powietrznych nastąpi, gdy siła uderzenia przekroczy okreźloną wartoźć progową, odpowiadającą zderzeniu czołowemu z nieruchomą i nieodkształcalną przeszkodą przy prędkoźci około 20-30 km/h.

Jednak prędkoźć progowa będzie znacznie wyższa w następujących sytuacjach:

 • Gdy samochód uderzy w obiekt, który na skutek uderzenia może się przesuwać bądź odkształcać (np. zaparkowany samochód lub słupek drogowy)
 • Gdy w czasie wypadku dojdzie do najechania na przeszkodę bądź wjechania pod nią (np. pod przyczepę ciężarową lub na łoże przyczepy)

Warunki działania (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne [w niektórych wersjach])

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne zostaną odpalone, gdy siła kolizji przekroczy okreźloną wartoźć progową (odpowiadającą poprzecznemu uderzeniu w kabinę przez pojazd o masie około 1500 kg przy prędkoźci około 20-30 km/h).

Sytuacje, w których może nastąpić odpalenie (napełnienie) poduszek powietrznych, mimo że nie doszło do kolizji

Przednie poduszki powietrzne mogą zostać odpalone w przypadku silnego uderzenia w spód samochodu. Wybrane przykłady pokazane są na ilustracji.

 • Uderzenie w krawężnik, brzeg chodnika lub twardą przeszkodę
 • Wpadnięcie w głęboką wyrwę lub przeskoczenie przez nią
 • Uderzenie podwozia w twarde podłoże podczas spadania

Rodzaje kolizji, przy których odpalenie przednich poduszek powietrznych może nie nastąpić (przednie poduszki powietrzne)

Przednie poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, aby nie zostały odpalone przy uderzeniu z boku lub z tyłu, przewróceniu pojazdu, a także w sytuacji zderzenia czołowego przy małej prędkoźci jazdy. Jednak w przypadku gdy w czasie dowolnego typu zderzenia dojdzie do odpowiednio silnego wyhamowania ruchu samochodu do przodu, odpalenie przednich poduszek powietrznych może nastąpić.

 • Uderzenie z tyłu
 • Uderzenie z boku
 • Przewrócenie pojazdu

Rodzaje kolizji, przy których odpalenie poduszek powietrznych może nie nastąpić (boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne [w niektórych wersjach])

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne mogą nie zostać odpalone w przypadku skoźnego uderzenia w bok nadwozia lub mniej groźnego uderzenia w bok samochodu poza kabiną pasażerską.

 • Uderzenie w bok nadwozia poza obszarem kabiny
 • Skoźne uderzenie w bok nadwozia

Boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne nie zostaną odpalone przy zderzeniu czołowym, uderzeniu w tył lub przewróceniu samochodu, a także w sytuacji zderzenia bocznego przy małej prędkoźci jazdy.

 • Uderzenie z tyłu
 • Zderzenie czołowe
 • Przewrócenie pojazdu

Kiedy należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem

W niżej wyszczególnionych przypadkach samochód wymaga kontroli i/lub naprawy.

Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

 • Nastąpiło napełnienie którejkolwiek poduszki powietrznej.
 • Przód samochodu uległ deformacji bądź innemu uszkodzeniu lub samochód brał udział w wypadku, który jednak nie był na tyle poważny, aby spowodować odpalenie przednich poduszek powietrznych.

 • Drzwi samochodu uległy deformacji bądź innemu uszkodzeniu lub samochód brał udział w wypadku, który jednak nie był na tyle poważny, aby spowodować odpalenie bocznych poduszek lub kurtyn powietrznych (w niektórych wersjach).

 • Wersje bez dolnej poduszki kierowcy: Pokrycie tapicerskie wkładki kierownicy lub deska rozdzielcza w pobliżu czołowej poduszki powietrznej pasażera uległy zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.

 • Wersje z dolną poduszką kierowcy: Pokrycie tapicerskie wkładki kierownicy, deska rozdzielcza w pobliżu czołowej poduszki powietrznej pasażera lub dolna częźć zespołu wskaźników uległy zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.
 • Pokrycie tapicerskie oparcia fotela, kryjące boczną poduszkę powietrzną, uległo zadrapaniu, pęknięciu lub innemu uszkodzeniu.

 • Wersje z kurtynami powietrznymi: Nastąpiło zadrapanie, pęknięcie bądź inne uszkodzenie przednich lub tylnych słupków nadwozia lub pokrycia tapicerskiego bocznych krawędzi dachu, kryjących kurtyny powietrzne.

  Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

  Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych, pozwalając ...

  Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera

  Wyłącznik ten powoduje zablokowanie działania czołowej poduszki powietrznej przy przednim fotelu pasażera. Z funkcji zablokowania poduszki powietrznej ...

  Categorie