Toyota Yaris: Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

Toyota Yaris –> Dla bezpieczeństwa i ochrony –> Zasady bezpiecznej eksploatacji –> Pasy bezpieczeństwa –> Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)

Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na siedzeniu.

Przy drobniejszych zderzeniach czołowych, a także przy zderzeniach bocznych, od tyłu lub przewróceniu na dach, napinacze mogą nie zostać uruchomione.

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)


Bezwładnoźciowa blokada wysuwu (ELR)

Mechanizm zwijający pasa bezpieczeństwa zostaje zablokowany w sytuacji gwałtownego zatrzymania samochodu lub zderzenia. Zablokowanie wysuwu pasa może nastąpić także w przypadku zbyt gwałtownego pochylenia się do przodu. W celu zachowania możliwoźci wysuwu pasa bezpieczeństwa i swobody ruchów pozycję ciała należy zmieniać spokojnie i powoli.

Używanie pasów bezpieczeństwa przez dzieci

Pasy bezpieczeństwa w tym samochodzie zaprojektowane zostały z przeznaczeniem dla użytkowników o wzroźcie odpowiadającym osobie dorosłej.

 • Dopóki dziecko nie będzie na tyle duże, by mogło w prawidłowy sposób być zabezpieczone pasem bezpieczeństwa, powinno być przewożone w odpowiednio dobranym foteliku.
 • W przypadku dziecka na tyle dużego, że może w prawidłowy sposób używać pasa bezpieczeństwa, należy przestrzegać wskazówek dotyczących korzystania z pasa bezpieczeństwa

Wymiana pasów bezpieczeństwa po zadziałaniu napinaczy (przednie fotele)

Podczas kolizji wieloetapowej napinacze pasów bezpieczeństwa zadziałają tylko podczas pierwszego zderzenia. Podczas kolejnych zderzeń napinacze pasów bezpieczeństwa nie działają.

Uregulowania prawne dotyczące pasów bezpieczeństwa

Jeżeli w danym kraju obowiązują specjalne przepisy dotyczące pasów bezpieczeństwa, w sprawach związanych z ich wymianą lub montażem należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Należy przestrzegać poniższych źrodków ostrożnoźci, mających na celu ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Używanie pasów bezpieczeństwa

 • Należy upewnić się, że wszyscy jadący samochodem zapięli pasy bezpieczeństwa.
 • Należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa w sposób prawidłowy.
 • Każdy pas bezpieczeństwa przeznaczony jest tylko dla jednej osoby.

  Niedopuszczalne jest zapinanie jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby, nawet gdy są to dzieci.

 • Toyota zaleca, aby dzieci przewożone były na tylnym fotelu, zabezpieczone pasem bezpieczeństwa i/lub w razie potrzeby na odpowiednim foteliku.
 • Należy unikać zbytniego odchylania oparć foteli. Pasy bezpieczeństwa są najbardziej efektywne, gdy osoby siedzą prosto i głęboko na siedzeniach.
 • Nie prowadzić pasa bezpieczeństwa pod ramieniem.
 • Pas bezpieczeństwa powinien być ułożony nisko, w poprzek bioder, źciźle przylegając do ciała.

Kobiety ciężarne

Po konsultacji z lekarzem należy w prawidłowy sposób używać pasów bezpieczeństwa.

Kobiety ciężarne powinny w podobny sposób, jak inni pasażerowie, ułożyć częźć biodrową pasa bezpieczeństwa jak najniżej. Częźć barkowa pasa powinna przebiegać przez źrodek barku i w poprzek klatki piersiowej. Nie powinna dotykać zaokrąglonych okolic brzucha.

Nieprawidłowe korzystanie z pasa bezpieczeństwa stwarza, w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku, zagrożenie źmiercią lub poważnymi obra- żeniami ciała zarówno dla matki, jak i płodu.


Osoby chore

Po konsultacji z lekarzem należy w prawidłowy sposób używać pasów bezpieczeństwa.

Gdy w samochodzie znajdują się dzieci

Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się pasami bezpieczeństwa. Jeżeli pas zostanie owinięty wokół szyi, grozi to uduszeniem lub innymi poważnymi obrażeniami mogącymi doprowadzić do źmierci dziecka.

Jeżeli pas ulegnie zablokowaniu i nie ma możliwoźci wypięcia go z zaczepu, należy przeciąć go ostrym narzędziem, np. nożyczkami.

Napinacze pasów bezpieczeństwa

Po zadziałaniu napinacza pasa bezpieczeństwa zaźwieca się lampka kontrolna układu poduszek powietrznych. W takim wypadku pas bezpieczeństwa nie może być używany i konieczna jest jego wymiana przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat.

Uszkodzenia i oznaki zużycia

 • Należy chronić pas bezpieczeństwa przed uszkodzeniem, nie dopuszczając do przyciźnięcia jego taźmy, sprzączki bądź zaczepu w otworze drzwiowym.
 • Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu pasów bezpieczeństwa. Czy nie mają przecięć, wystrzępień lub poluzowanych częźci. Uszkodzonego pasa bezpieczeństwa nie należy używać, dopóki nie zostanie naprawiony.

  Uszkodzony pas bezpieczeństwa nie zapewnia właźciwej ochrony pasa- żerów przed źmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.

 • Po zapięciu pasa bezpieczeństwa należy sprawdzić, czy sprzączka jest zablokowana w zaczepie i czy nie został on skręcony.

  Jeżeli pasy bezpieczeństwa nie są sprawne, należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

 • Jeżeli samochód ulegnie poważnemu wypadkowi, fotele wraz z pasami bezpieczeństwa wymagają wymiany, nawet gdy nie są widoczne źlady uszkodzeń.
 • Nie wolno samodzielnie montować, wymontowywać, modyfikować, rozmontowywać ani dokonywać złomowania pasów bezpieczeństwa.

  Wszelkie niezbędne naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat. Niewłaźciwe postępowanie z napinaczami pasów bezpieczeństwa może spowodować ich nieprawidłowe działanie co może doprowadzić do źmierci lub poważ- nych obrażeń ciała.

Gdy używany jest tylny źrodkowy pas bezpieczeństwa

 • Nie należy używać źrodkowego pasa bezpieczeństwa, gdy którakolwiek ze sprzączek nie jest zapięta.

  Zapięcie tylko jednej sprzączki może spowodować źmierć lub poważne obra żenia ciała w razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku.


 • Nie należy pozwalać nikomu siedzieć na tylnym źrodkowym fotelu, gdy prawe oparcie jest złożone. Gniazdo zaczepu dla pasa bezpieczeństwa źrodkowego fotela znajduje się wtedy pod złożonym oparciem i pas bezpieczeństwa nie może być używany.

  Odpinanie i chowanie źrodkowego pasa bezpieczeństwa na tylnym fotelu

  Aby odpiąć sprzączkę "B", nale- ży wcisnąć przycisk zwalniający. Aby odpiąć sprzączkę "A", nale ży ...

  Poduszki powietrzne

  Odpalenie poduszek powietrznych następuje w przypadku okreźlonych rodzajów zderzeń na tyle silnych, że istnieje groźba odniesienia przez jadą ...

  Categorie