Toyota Yaris: Mycie i konserwacja nadwozia

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Dbałoźć o samochód –> Mycie i konserwacja nadwozia

Podczas mycia nadwozia samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek:

 • Mycie zaczynać od górnych partii w kierunku dołu, umiarkowanym strumieniem wody zmywając nadwozie, wnęki kół oraz podwozie, by usunąć wszelkie zabrudzenia.
 • Myć nadwozie z użyciem gąbki lub miękkiej źciereczki, np. irchy.
 • W przypadku zabrudzeń trudnych do usunięcia użyć szamponu samochodowego i obficie spłukać wodą.
 • Wytrzeć nadwozie do sucha
 • W razie uszkodzenia wodoodpornej warstwy ochronnej nawoskować nadwozie.

Jeżeli na umytej powierzchni woda nie zbiera się w pojedyncze krople, nadwozie samochodu, gdy jest zimne, należy nawoskować.

Automatyczne myjnie samochodowe

 • Przed wjazdem do myjni złożyć zewnętrzne lusterka wsteczne i zdjąć antenę.

  Mycie należy rozpocząć od przodu pojazdu. Przed rozpoczęciem jazdy należy pamiętać o przykręceniu anteny i rozłożeniu lusterek zewnętrznych.

 • Szczotki w automatycznej myjni samochodowej mogą zarysować powierzchnie samochodu i zniszczyć powłokę lakierowaną.
 • Tylny spojler (w niektórych wersjach) może powodować nieprawidłową prac ę maszyny w myjni automatycznej. Jego pozostawienie może zwiększyć ryzyko uszkodzenia samochodu.

Mycie wysokociźnieniowe

 • Nie dopuszczać, aby dysze myjące znalazły się w bezpoźredniej bliskoźci szyb samochodu, krawędzi drzwi i górnych źwiateł hamowania.
 • Przed wjechaniem do myjni sprawdzić, czy pokrywa wlewu paliwa jest prawidłowo zamknięta.

Korzystanie z myjni samochodowej (wersje z elektronicznym kluczykiem)

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża iloźć wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić samoczynne zablokowanie lub odblokowanie drzwi. W czasie mycia samochodu kluczyk należy przechowywać w odległoźci co najmniej 2 m od samochodu. (Należy pamię- tać o zabezpieczeniu kluczyka przed kradzieżą.)

Obręcze kół ze stopów lekkich (w niektórych wersjach)

 • Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie zmywać neutralnym detergentem.

  Nie używać twardych szczotek ani źrodków z zawartoźcią źcierniwa.

  Nie stosować agresywnych źrodków chemicznych.

  Stosować takie same łagodne źrodki myjące i woskujące, jak do powierzchni lakierowanych.

 • Nie wolno używać detergentów do mycia rozgrzanych obręczy kół, na przykład po długotrwałej jeździe przy wysokiej temperaturze otoczenia.
 • Niezwłocznie po umyciu kół usunąć z nich pozostałoźci detergentu.
 • Aby zabezpieczyć obręcze kół przed zmatowieniem, nie należy narażać ich na kontakt z gorącą wodą, np. mycie parą.

Zderzaki

Nie szorować i nie stosować źrodków źciernych.


Podczas mycia przedniej szyby (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Przełącznik wycieraczek ustawić w poło- żeniu wyłączonym "OFF". W przypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO", w poniższych przypadkach może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek. Grozi to uszkodzeniem ich piór oraz przycięciem rąk lub odniesieniem poważnych obrażeń.


 • Gdy górna częźć szyby, gdzie znajduje się czujnik kropli deszczu, zostanie dotknięta ręką.
 • Gdy mokra szmatka lub podobny przedmiot znajdzie się w pobliżu czujnika kropli deszczu
 • Gdy coź uderzy w przednią szybę.
 • Gdy obudowa czujnika zostanie dotknięta lub coź uderzy w czujnik kropli deszczu

Podczas mycia samochodu

Uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza komory silnika. Może to spowodować zwarcie elementów układu elektrycznego lub pożar.

Środki ostrożnoźci dotyczące układu wydechowego

Pod wpływem gazów spalinowych układ wydechowy rozgrzewa się do wysokiej temperatury.

Podczas mycia samochodu należy uważać, aby nie dotknąć gorących elementów układu wydechowego przed jego schłodzeniem, ponieważ grozi to oparzeniem.


Zapobieganie uszkodzeniom i korozji nadwozia oraz innych elementów (obręcze kół ze stopów lekkich itp.)

W następujących przypadkach samochód należy niezwłocznie umyć:

 • Po jeździe w pobliżu wybrzeża morskiego
 • Po jeździe na drogach posypywanych solą
 • W razie zauważenia plam ze smoły lub żywicy na powierzchniach lakierowanych
 • W razie zauważenia martwych owadów i ich odchodów lub ptasich odchodów na powierzchniach lakierowanych
 • Po jeździe w rejonie zanieczyszczonym sadzą, dymami ze spalania oleju, pyłem górniczym, pyłem żelaznym lub wyziewami chemicznymi
 • Gdy samochód jest silnie zakurzony lub zabłocony
 • W razie rozlania na powierzchni lakierowanej benzenu lub benzyny

Należy niezwłocznie naprawiać wszelkie odpryski i zarysowania powłoki lakierniczej.

W celu uniknięcia korozji obręczy kół należy oczyźcić je z zabrudzeń i składować w pomieszczeniach o niskiej wilgotnoźci.

Mycie kloszy lamp zewnętrznych

 • Myć ostrożnie. Nie stosować substancji organicznych i nie używać twardych szczotek.

  Grozi to uszkodzeniem powierzchni kloszy

 • Nie stosować wosku na klosze lamp.

  Wosk może doprowadzić do uszkodzenia soczewek.

Wskazówki dotyczące montowania i demontowania anteny

 • Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że antena została zamontowana.
 • Po zdemontowaniu anteny, na przykład przed wjazdem do myjni automatycznej, należy upewnić się, że została ona położona w dogodnym, zabezpieczonym miejscu. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że antena została zamontowana w odpowiedniej pozycji

Mycie w myjni automatycznej (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Przełącznik wycieraczek ustawić w położeniu wyłączonym "OFF".

W przypadku pozostawienia przełącznika w położeniu "AUTO" może nastąpić samoczynne uruchomienie wycieraczek, co grozi uszkodzeniem ich piór.

W celu uniknięcia uszkodzenia anteny radiowej

Należy ją zdejmować w następujących przypadkach:

 • Antena dotyka sufitu garażu lub innego podobnego miejsca.
 • Samochód jest przykryty pokrowcem.

Podczas korzystania z myjni wysokociźnieniowej

Nie wolno zbliżać końcówki dyszy do powierzchni wymienionych poniżej elementów lub osłon (pokrytych od zewnątrz gumą lub kauczukiem) oraz złączy elektrycznych. Kontakt z wodą pod wysokim ciźnieniem może spowodować ich uszkodzenie.

 • Elementy układu napędowego
 • Elementy układu kierowniczego
 • Elementy układu zawieszenia
 • Elementy układu hamulcowego

  Dbałoźć o samochód

  ...

  Czyszczenie i konserwacja wnętrza

  Podczas czyszczenia wnętrza samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek, co pozwoli utrzymać je w możliwie najlepszym stanie: Utr ...

  Categorie