Toyota Yaris: Dbałoźć o samochód

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Dbałoźć o samochód

Obsługa techniczna i konserwacja

Zasady dbałoźci o samochód i czynnoźci obsługi technicznej ...

Mycie i konserwacja nadwozia

Podczas mycia nadwozia samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek: Mycie zaczynać od górnych partii w kierunku dołu, umiarko ...

Categorie