Toyota Yaris: Jak czytać niniejszy podręcznik

Toyota Yaris –> Informacje wstępne –> Jak czytać niniejszy podręcznik

OSTRZEŹENIE:
Wyjaźnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA:
Wyjaźnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko uszkodzenia bądź awarii samochodu lub jego wyposażenia.

Wskazuje sekwencję czynnoźci lub
procedurę działania.

Należy postępować w podanej kolejnoźci.

Wskazuje działanie (naciźni
ęcie, obrót itp.) w celu obsługi przycisku lub innego urządzenia.

Wskazuje rezultat tego dzia-
łania (np. otwarcie pokrywy).

Jak czytać niniejszy podręcznik


Wskazuje objaźniany element
lub objaźnianą pozycję.

Oznacza, że "Nie wolno",
"Nie wolno tego robić" lub "Nie wolno do tego dopuźcić".

Jak czytać niniejszy podręcznik


    Informacje wstępne

    Treźć instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaźnia rodzaje wyposażenia, łącznie z opcjon ...

    Jak szukać informacji

    Wyszukiwanie na podstawie nazwy Alfabetyczny wykaz haseł Wyszukiwanie na podstawie miejsca zamontowania Indeks obrazkowy Wyszukiwanie na podstawie obja ...

    Categorie