Toyota Yaris: Informacje wstępne

Toyota Yaris –> Informacje wstępne

Treźć instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaźnia rodzaje wyposażenia, łącznie z opcjonalnym. Dlatego niektóre informacje mogą dotyczyć elementów wyposażenia niewystępujących w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne są aktualne w momencie druku. Samochody Toyota są stale doskonalone i w związku z tym producent zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń technicznych bez odnotowania tego.

W zależnoźci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogą różnić się od twojego samochodu elementami wyposażenia.

Akcesoria, częźci zamienne i przeróbki samochodu

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych częźci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota. W przypadku koniecznoźci wymiany oryginalnej częźci lub wyposażenia dostarczonych razem z samochodem Toyota zaleca zastosowanie oryginalnych produktów Toyoty. Inne produkty o porównywalnej jakoźci mogą być również użyte. Toyota nie może uznawać roszczeń gwarancyjnych ani brać odpowiedzialnoźci za zamontowane lub użyte podczas naprawy częźci i akcesoria, które nie są jej oryginalnymi produktami. Wszelkie uszkodzenia i nieosiąganie parametrów eksploatacyjnych, będące wynikiem użycia nieoryginalnych częźci lub akcesoriów, nie są objęte gwarancją.

Montaż nadajników RF (nadajnik radiowy)

Zainstalowanie nadajnika RF może powodować zakłócenia pracy układów sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:

  • układu wielopunktowego wtrysku paliwa/sekwencyjnego wielopunktowego wtrysku paliwa
  • układu automatycznego utrzymywania prędkoźci jazdy (w niektórych wersjach)
  • układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
  • układu poduszek powietrznych
  • układu napinaczy pasów bezpieczeństwa
  • Toyota Safety Sense

Dlatego wczeźniej należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceń lub dodatkowych instrukcji odnoźnie montażu takiego urządzenia.

Dodatkowe informacje o paźmie częstotliwoźci, poziomie mocy, pozycji anteny oraz źrodkach ostrożnoźci podczas instalacji nadajnika RF są dostępne na proźbę w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Złomowanie samochodu

Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zawierają substancje chemiczne mogące ulec eksplozji. Złomowanie samochodu z pozostawionymi poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów może doprowadzić np. do pożaru.

Dlatego, przed przekazaniem do złomowania, należy zlecić wymontowanie i odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowaną stację obsługi Toyoty.

W samochodzie znajdują się
baterie i/lub akumulatory. Nie wolno zaźmiecać nimi źrodowiska i należy je składować wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).


Ogólne uwagi dotyczące jazdy

Jazda pod wpływem źrodków odurzających: Nie wolno prowadzić samochodu, znajdując się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych źrodków odurzających, ponieważ obniżają one zdolnoźć kierowania samochodem. Alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodują wydłużenie czasu reakcji, zakłócenie możliwoźci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obra- żeń ciała.

Spokojny styl jazdy: Samochód należy zawsze prowadzić w sposób spokojny.

Należy przewidywać ewentualne błędy innych kierowców lub pieszych oraz być przygotowanym na unikanie możliwych zagrożeń.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej uwagi. Wszelkie czynnoźci rozpraszające, takie jak operowanie przełącznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogą doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała kierowcy, pasażerów oraz innych użytkowników drogi.

Środki ostrożnoźci dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodzie

Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalać im na posiadanie lub posługiwanie się kluczykami samochodowymi.

Pozbawione nadzoru dzieci mogą uruchomić silnik lub przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. Bawiąc się zapalniczką, przyciskami sterującymi szyb bocznych, zasłoną dachu panoramicznego lub innymi urządzeniami w samochodzie, dziecko może ulec wypadkowi. Ponadto zagrożeniem dla dziecka może być intensywne rozgrzanie lub wychłodzenie wnętrza samochodu.

Toyota Yaris

п»ї ...

Jak czytać niniejszy podręcznik

OSTRZEŹENIE: Wyjaźnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała. UWAGA: Wyjaźnia z ...

Categorie