Toyota Yaris: Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego

Toyota Yaris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Komora silnikowa –> Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego

Należy sprawdzać stan chłodnicy silnika, skraplacza i chłodnicy powietrza doładowującego oraz usuwać z nich jakiekolwiek zabrudzenia.

Jeżeli którykolwiek z tych elementów ulegnie silnemu zabrudzeniu, a także w razie braku pewnoźci co do jego stanu, należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu sprawdzenia.


Gdy silnik jest gorący

Nie należy dotykać chłodnicy silnika, skraplacza ani chłodnicy powietrza doładowującego, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami ciała, takimi jak np. poparzenie.

    Płyn w układzie chłodzenia

    Gdy silnik jest zimny, poziom płynu powinien mieźcić się pomiędzy kreskami "FULL" i "LOW" na zbiorniku wyrównawczym. Wersje z silnikiem o zapł ...

    Akumulator

    Sprawdzić akumulator w następujący sposób: Symbole ostrzegawcze Znaczenie symboli znajdujących się w górnej częźci akumulatora j ...

    Categorie