Toyota Yaris: Akumulator

Sprawdzić akumulator w następujący sposób:

Symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli znajdujących się w górnej częźci akumulatora jest następujące:


Stan zewnętrzny akumulatora

Sprawdzić, czy zaciski przewodów akumulatora nie są poluzowane lub skorodowane, nie ma pęknięć i obejma mocująca jest prawidłowo dokręcona.

 1. Zaciski
 2. Obejma mocująca

Stan zewnętrzny akumulatora


Przed przystąpieniem do ładowania akumulatora

Podczas ładowania z akumulatora wydziela się wodór - palny i wybuchowy gaz. Z tego powodu przed przystąpieniem do tej operacji należy:

 • W przypadku ładowania akumulatora bez wyjmowania go z samochodu należy odłączyć od niego przewód masy.
 • Przy podłączaniu i odłączaniu przewodów łączących ładowarkę z akumulatorem urządzenie to powinno być wyłączone.

Po naładowaniu lub podłączeniu akumulatora (wersje z elektronicznym kluczykiem)

 • Odblokowanie drzwi za pomocą systemu elektronicznego kluczyka może być niemożliwe bezpoźrednio po podłączeniu akumulatora. W takim przypadku w celu zablokowania/odblokowania drzwi należy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.
 • Silnik należy uruchomić, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY, ponieważ uruchomienie go przy wybranym stanie wyłączonym może nie być możliwe. Podczas drugiego uruchamiania silnik będzie pracował normalnie.
 • Wybrany za pomocą przycisku rozruchu stan operacyjny jest zapamiętywany przez samochód. Po podłączeniu akumulatora zostanie wybrany stan, przy którym akumulator został odłączony. Przed odłączeniem akumulatora należy upewnić się, że wybrany jest stan wyłączony. Należy zachować szczególną ostrożnoźć, jeżeli wybrany stan operacyjny przed rozładowaniem akumulatora jest nieznany.

Jeżeli mimo kilku prób rozruchu obiema metodami silnik nie daje się uruchomić, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.


Związki chemiczne w akumulatorze

Wewnątrz akumulatora znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy. Ponadto wydziela on palny i wybuchowy gaz - wodór. W celu uniknięcia ryzyka źmierci lub poważnych obrażeń ciała podczas prac w pobliżu akumulatora należy przestrzegać niżej wymienionych źrodków ostrożnoźci:

 • Nie dopuszczać do powstania iskry w trakcie dotykania narzędziami do zacisków akumulatora
 • Nie palić papierosów ani zapałek w pobliżu akumulatora.
 • Nie dopuszczać do kontaktu elektrolitu z oczami, skórą i ubraniem.
 • Nie wdychać wyziewów z akumulatora i nie połykać elektrolitu.
 • Do prac w pobliżu akumulatora zakładać okulary ochronne.
 • Nie dopuszczać dzieci w pobliże akumulatora.

Bezpieczne miejsce ładowania akumulatora

Akumulator należy ładować na otwartej przestrzeni. Nie wolno ładować akumulatora w garażu lub zamkniętym pomieszczeniu o niedostatecznej wentylacji.

Doraźna pomoc

 • Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, należy je przepłukiwać przez 15 minut czystą wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W miarę możliwoźci w drodze do gabinetu lekarskiego stosować mokry okład na oczy.
 • Jeżeli elektrolit dostanie się na skórę Miejsce obficie spłukać wodą. Jeżeli wystąpi ból lub poparzenie, natychmiast zgłosić się do lekarza.
 • W razie zachlapania odzieży elektrolitem Istnieje ryzyko jego przesiąknięcia aż do ciała. Dlatego należy natychmiast zdjąć zaplamione ubranie i w razie potrzeby postępować jak opisano powyżej
 • W razie połknięcia elektrolitu Pić duże iloźci wody lub mleka. Natychmiast zgłosić się do lekarza.


Podczas ładowania akumulatora

Nie wolno ładować akumulatora, gdy silnik pracuje. W czasie ładowania akumulatora należy upewnić się, że wszystkie urządzenia elektryczne w samochodzie są wyłączone.

  Chłodnica, skraplacz i chłodnica powietrza doładowującego

  Należy sprawdzać stan chłodnicy silnika, skraplacza i chłodnicy powietrza doładowującego oraz usuwać z nich jakiekolwiek zabrudzenia. Jeż ...

  Płyn do spryskiwaczy

  Jeżeli poziom płynu do spryskiwaczy jest poniżej kreski "FULL", należy dolać płynu do poziomu "FULL". Przy dolewaniu płynu Ze wzgl ...

  Categorie