Suzuki Baleno: Zapobieganie korozji

Suzuki Baleno –> Pielęgnacja nadwozia –> Zapobieganie korozji

Istotne jest zwracanie szczególnej uwagi na zabezpieczenie pojazdu przed korozją. Poniżej podane są wskazówki, jak należy dbać o samochód aby zapobiec jego korodowaniu.

Prosimy zapoznać się z nimi i ściśle ich przestrzegać.

Ważne informacje o korozji Najczęstsze przyczyny korozji

1) Gromadzenie się soli, kurzu, wilgoci lub środków chemicznych w trudno dostępnych przestrzeniach podwozia.

2) Odpryski, zadrapania i inne uszkodzenia powlekanych lub lakierowanych powierzchni metalowych będące wynikiem drobnych stłuczek lub uderzeń kamyków i żwiru.

Warunki zewnętrzne przyspieszające proces korozji

1) Sól rozsypywana na drogach, związki chemiczne ograniczające pylenie nawierzchni, powietrze nadmorskie oraz zanieczyszczenia przemysłowe przyspieszają proces korozji metali.

2) Wysoka wilgotność powietrza zwiększa korozję, zwłaszcza gdy temperatura jest nieco powyżej punktu zamarzania (około 0(C).

3) Utrzymująca się przez dłuższy czas wilgoć w niektórych przestrzeniach pojazdu może powodować korozję, nawet gdy inne części pozostają całkowicie suche

4) Wysoka temperatura przyspiesza proces korozji tych części pojazdu, które nie mają zapewnionego dobrego dostępu powietrza, umożliwiającego ich szybkie osuszanie.

Powyższe informacje ilustrują konieczność utrzymywania pojazdu (a zwłaszcza podwozia) w możliwie suchym i czystym stanie.

Podobnie ważna jest bezzwłoczna naprawa wszelkich uszkodzeń powłok lakierniczych i ochronnych.

Jak unikać korozji Częste mycie samochodu

Najlepszym sposobem konserwacji powłok zewnętrznych samochodu, pomocnym w walce z korozją jest utrzymywanie ich w czystości poprzez częste mycie.

Pojazd należy umyć przynajmniej raz w czasie zimy i raz bezpośrednio po zimie. Samochód, a zwłaszcza podwozie, powinien być utrzymywany możliwie czysty i suchy.

Jeśli samochód często jeździ po drogach posypanych solą powinien on być w czasie zimy myty przynajmniej raz w miesiącu.

Jeśli pojazd jest eksploatowany blisko wybrzeża morskiego, powinien być myty przynajmniej raz w miesiącu, przez cały rok.

Wskazówki dotyczące mycia pojazdu można znaleźć w podrozdziale "CZYSZCZENIE POJAZDU".

Usuwanie obcych substancji

Obce substancje, takie jak sole, chemikalia, smoła lub asfalt, żywice, ptasie odchody oraz odpady przemysłowe, w przypadku pozostawania na lakierowanych powierzchniach mogą je uszkodzić.

Tego rodzaju substancje należy usuwać bezzwłocznie.

Gdy są one trudne do usunięcia i zachodzi konieczność dodatkowego użycia zmywacza, należy upewnić się, czy nie jest on szkodliwy dla powierzchni lakierowanych i jest przeznaczony do zamierzonego celu.

Używając specjalnych zmywaczy należy przestrzegać instrukcji producenta.

Naprawa uszkodzeń lakieru

Samochód należy uważnie przeglądać pod kątem uszkodzeń powłok lakierniczych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek odprysków lub zadrapań lakieru, należy je bezzwłocznie zamalowywać dla zapobiegnięcia powstaniu ogniska korozji. Jeśli odprysk lub zadrapanie sięga gołego metalu, naprawę należy powierzyć warsztatowi wyspecjalizowanemu w naprawach blacharskich.

Utrzymywanie w czystości kabiny i bagażnika

Wilgoć, kurz lub błoto mogą się gromadzić pod wykładziną podłogową powodując korozję.

Należy od czasu do czasu zaglądać pod wykładzinę, sprawdzając czy jest tam sucho i czysto. Gdy pojazd jest używany do jazdy terenowej lub przy złej pogodzie, sprawdzenia tego należy dokonywać częściej.

Niektóre przewożone ładunki, takie jak chemikalia, nawozy, rozpuszczalniki, sole itp. są z samej swej natury silnie korozyjne. Wyroby takie powinny być przewożone w szczelnych pojemnikach. W razie ich wycieku lub rozlania, należy poplamione miejsce natychmiast oczyścić i osuszyć.

Przetrzymywanie pojazdu w suchym i przewiewnym miejscu

Nie należy parkować samochodu w podmokłym, źle przewietrzanym miejscu. Jeśli samochód jest często myty w garażu lub często wjeżdża do garażu mokry, pomieszczenie może ulec zawilgoceniu. Wysoka wilgotność utrzymująca się w garażu może wywołać lub przyspieszyć procesy korozji.

Przy słabej wentylacji, nawet w ogrzewanym garażu pojazd koroduje szybciej

OSTRZEŻENIE

Nie należy nakładać dodatkowych powłok ochronnych ani pokryć antykorozyjnych na lub wokół elementów układu wydechowego, takich jak katalizator, rura wydechowa itp. Jeśli pokrycie takie zostanie przegrzane, może to stać się przyczyną pożaru.

    Pielęgnacja nadwozia

    ...

    Czyszczenie samochodu

    OSTRZEŻENIE Do czyszczenia samochodu, czy to z zewnątrz, czy wewnątrz, NIE WOLNO UŻYWAĆ łatwopalnych rozpuszczalników, takich jak rozci ...

    Categorie