Suzuki Baleno: Zalecenia dotyczące paliwa

Suzuki Baleno –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Zalecenia dotyczące paliwa

Zalecenia dotyczące paliwa


Jeżeli pojazd ten nie jest wyposażony w ogranicznik w rurze wlewowej paliwa, można używać benzyny etylizowanej lub bezołowiowej o badawczej liczbie oktanowej (RON) równej 85 lub wyższej. Zalecane jest jednak stosowanie benzyny bezołowiowej.

Jeżeli pojazd jest wyposażony w ogranicznik zainstalowany w rurze wlewowej paliwa, musi być używana benzyna bezołowiowa o badawczej liczbie oktanowej (RON) równej 91 lub wyższej. Pojazdy takie posiadają naklejki umieszczone w pobliżu wlewu paliwa o treści "UNLEADED FUEL ONLY", .NUR BLEIFREIEN KRAFTSTOFF" LUB "ENDAST BLYFRIBENSIN" (tzn. "TYLKO BENZYNA BEZOŁOWIOWA").

Zalecenia dotyczące paliwa


Jeżeli samochód ten napędzany jest paliwem wysokooktanowym, należy stosować benzynę o liczbie oktanowej wyższej niż 95.

Wewnątrz wlewu paliwa naklejona jest ETYKIETA OSTRZEGAWCZA, przypominająca o konieczności używania paliwa o liczbie oktanowej wyższej niż 95.

Użycie paliwa o liczbie oktanowej niższej niż 95 w samochodzie z ETYKIETĄ OSTRZEGAWCZĄ może spowodować obniżenie jego osiągów i uszkodzenie silnika.

Mieszanki benzynowo-etanolowe

W niektórych krajach na rynku znajdują się mieszanki benzyny bezołowiowej i etanolu (alkoholu etylowego) zwane również "gazoholem".

Można używać tego rodzaju mieszanek, jeżeli nie zawierają więcej niż 10% etanolu. Należy upewnić się, że mieszanka benzynowo-etanolowa ma liczbę oktanową nie niższą od zalecanej dla benzyny.

Mieszanki benzynowo-metanolowe

W niektórych krajach na rynku znajdują się również mieszanki benzyny bezołowiowej i metanolu (spirytusu drzewnego). W żadnym wypadku NIE NALEŻY STOSOWAĆ paliw zawierających więcej niż 5% alkoholu metylowego.

SUZUKI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia układu zasilania i spadek osiągów pojazdu wynikłe z używania takich paliw, nie obejmuje ich również gwarancja.

Paliwa zawierające 5% lub mniej metanolu mogą nadawać się do tego pojazdu, o ile zawierają współrozpuszczalniki i inhibitory korozji.

UWAGA:

Jeżeli w przypadku stosowania mieszanek benzynowo-alkoholowych nie jesteś zadowolony z osiągów lub zużycia paliwa przez pojazd, powinieneś powrócić do benzyny bezołowiowej bez domieszki alkoholu.

Należy uważać, aby podczas napełniania zbiornika nie rozlać paliwa. Paliwa zawierające alkohol mogą spowodować uszkodzenie lakieru. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Zbiornik paliwa posiada przestrzeń powietrzną umożliwiającą przyrost objętości paliwa w wysokiej temperaturze. W przypadku, gdy napełnianie zbiornika będzie kontynuowane po automatycznym odcięciu paliwa przez dystrybutor lub po tzw.

"odbiciu", wypełniona zostanie przestrzeń powietrzna. Wywołane wzrostem temperatury rozszerzenie się paliwa w tak napełnionym zbiorniku spowoduje wyciek.

Aby zapobiec wyciekom paliwa, należy zaprzestać napełniania zbiornika po automatycznym odcięciu paliwa przez dystrybutor lub po tzw. "odbiciu" w przypadku dystrybutora nie wyposażonego w automatyczne odcinanie paliwa.

    Zanim rozpoczniesz jazdę

    ...

    Klucze

    Pojazd jest wyposażony w parę identycznych kluczy. Zapasowy klucz należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Wszystkie zamki w samochodzie otwierane s&# ...

    Categorie