Suzuki Baleno: Uruchamianie silnika z obcego źródła prądu

Suzuki Baleno –> Sytuacje awaryjne –> Uruchamianie silnika z obcego źródła prądu

 • Nigdy nie należy próbować uruchamiać silnika z obcego źródła prądu, jeśli akumulator wygląda na zamarznięty. Akumulatory w tym stanie mogą podczas próby rozruchu eksplodować lub pęknąć.
 • Podłączając przewody z obcego źródła, należy uważać, by ręce oraz przewody były z dala od kół pasowych, pasów i wentylatorów.
 • Akumulatory wytwarzają łatwopalny gaz - wodór. Nie należy dopuszczać do występowania płomienia lub iskier w pobliżu akumulatora, gdyż grozi to wybuchem.

  Nigdy nie należy palić podczas pracy w pobliżu akumulatora.

 • Jeśli akumulator dostarczający prądu do rozruchu jest zabudowany w innym samochodzie, należy pilnować, aby samochody nie stykały się.
 • Jeśli akumulator rozładowuje się ciągle i bez wyraźnego powodu, należy dokonać kontroli pojazdu w stacji obsługi SUZUKI.
 • Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia samochodu albo akumulatora, należy dokładnie i we właściwej kolejności wykonać czynności rozruchu z obcego źródła prądu, opisane poniżej.

  W razie wątpliwości należy zwrócić się do specjalistycznej pomocy drogowej.

Pojazd ten nie powinien być uruchamiany przez pchanie lub holowanie. Taka metoda rozruchu może spowodować trwałe uszkodzenie konwertera katalitycznego.

Pojazdy ze słabym lub rozładowanym akumulatorem należy uruchamiać z dodatkowego źródła prądu.

Uruchamianie silnika z obcego źródła prądu


Podczas rozruchu silnika z obcego źródła prądu należy przestrzegać następującej procedury: 1) Do rozruchu tego pojazdu należy używać wyłącznie akumulatorów 12V. Należy umieścić dobry akumulator 12V tak blisko pojazdu, aby przewody rozruchowe sięgnęły obu akumulatorów. Jeśli używa się akumulatora zabudowanego w innym samochodzie, POJAZDY NIE MOGĄ SIĘ STYKAĆ. W obu pojazdach należy mocno zaciągnąć hamulce postojowe.

2) Należy wyłączyć wszelkie odbiorniki prądu elektrycznego, z wyjątkiem osprzętu niezbędnego ze względów bezpieczeństwa (np. światła mijania lub awaryjne).

3) Podłączyć przewody w następujący sposób:

a) jeden koniec pierwszego przewodu do bieguna dodatniego (+) rozładowanego akumulatora.

b) drugi koniec tego przewodu do bieguna dodatniego (+) akumulatora wspomagającego.

c) jeden koniec drugiego przewodu do bieguna ujemnego (-) akumulatora wspomagającego.

d) wykonać ostateczne podłączenie do niemalowanej, dużej części metalowej silnika pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

Nigdy nie należy podłączać przewodu rozruchowego bezpośrednio do bieguna ujemnego (-) rozładowanego akumulatora, gdyż grozi to jego wybuchem.

4) Jeśli akumulator wspomagający jest zabudowany w innym pojeździe, jego silnik należy uruchomić i utrzymywać umiarkowaną prędkość obrotową.

5) Uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

6) Zdemontować przewody w kolejności odwrotnej do ich podłączania.

  Podnoszenie pojazdu

  1) Ustaw samochód na poziomym, twardym podłożu. 2) Zaciągnij mocno hamulec postojowy i wybierz położenie "P" (Parkowanie), jeżeli ...

  Jazda na holu

  Gdy zajdzie konieczność wzięcia tego samochodu na hol, należy skontaktować się ze specjalistyczną służbą. Szczegółow ...

  Categorie