Suzuki Baleno: Reaktor katalityczny (w niektórych modelach)

Suzuki Baleno –> Użytkowanie pojazdu –> Reaktor katalityczny (w niektórych modelach)

Reaktor katalityczny (w niektórych modelach)


Zadaniem reaktora katalitycznego zainstalowanego w tym samochodzie jest przekształcanie szkodliwych związków zawartych w spalinach w nieszkodliwą parę wodną, dwutlenek węgla i azot. Używanie paliwa ołowiowego w pojazdach wyposażonych w katalizator jest zabronione, ponieważ ołów dezaktywuje w układzie katalizatora związki redukujące niebezpieczne substancje.

Reaktor katalityczny jest tak skonstruowany, aby przy normalnym użytkowaniu i stosowaniu paliwa bezołowiowego wystarczył na cały okres eksploataqi pojazdu. Nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi. Bardzo jest jednak ważne zachowanie właściwej regulaqi silnika.

Wypadanie zapłonów, spowodowane niewłaściwą regulacją może pociągnąć za sobą przegrzanie katalizatora, a w następstwie - trwałe uszkodzenie jego i innych elementów samochodu.

Aby ograniczyć do minimum możliwość uszkodzenia katalizatora lub innych elementów pojazdu, należy:

 • Utrzymywać silnik we właściwym stanie technicznym.
 • W przypadku usterki silnika, zwłaszcza związanej z wypadaniem zapłonów lub inną wyraźną utratą mocy, należy bezzwłocznie dokonać naprawy.
 • Nie wyłączać silnika ani nie odłączać zapłonu, gdy włączony jest bieg i pojazd porusza się.
 • Nie wolno uruchamiać pojazdu przez pchanie, holowanie lub zjazd ze wzniesienia.
 • Nie dopuszczać do pracy silnika na biegu jałowym z odłączonymi przewodami wysokiego napięcia, tak jak ma to miejsce podczas badań diagnostycznych.
 • Jeżeli praca silnika na biegu jałowym nie jest równomierna lub występują inne usterki, unikać dłuższej pracy na biegu jałowym.
 • Nie dopuszczać do stanu, gdy zbiornik paliwa jest niemal pusty.

Reaktor katalityczny (w niektórych modelach)


Podczas jazdy i postoju zachowaj uwagę; reaktor katalityczny i inne elementy układu wydechowego mogą być bardzo gorące. Podobnie jak każdy inny pojazd, tak i ten nie powinien być zatrzymywany ani jeździć po miejscach, gdzie łatwopalne materiały, takie jak sucha trawa lub liście, mogą zetknąć się z gorącym układem wydechowym.

  Docieranie

  Przyszłe osiągi i niezawodność silnika zależą od staranności i umiaru w jego wczesnej eksploatacji. Szczególnie ważne jest przestr ...

  Obniżanie zużycia paliwa

  Poniższe wskazówki-są pomocne dla zmniejszenia zużycia paliwa. Unikaj niepotrzebnej pracy na biegu jałowym: Jeżeli musisz czekać na postoju ...

  Categorie