Suzuki Baleno: Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Suzuki Baleno –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Jeśli rozrusznik nie działa:

1) Przekręcić wyłącznik zapłonu w pozycję "START przy włączonych światłach mijania, dla kontroli stanu akumulatora. Jeśli światła mocno przygasają lub gasną całkowicie zazwyczaj oznacza to, że akumulator jest rozładowany lub brak jest styku na jego zaciskach.

W zależności od przyczyny, należy podładować akumulator lub poprawić styk.

2) Jeśli światła nie przygasają, należy sprawdzić bezpieczniki. Jeśli przyczyna awarii rozrusznika nie zostanie wyjaśniona, może to oznaczać poważniejszą usterkę układu elektrycznego. Pojazd należy sprawdzić w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Jeśli silnik zostanie zalany

Gdy silnik jest zalany paliwem, jego rozruch może być utrudniony. W takim przypadku należy wcisnąć do oporu pedał przyspieszania i utrzymując w tym położeniu jednocześnie włączyć rozrusznik. (Nie należy włączać jednorazowo rozrusznika na okres dłuższy niż 15 sekund).

Jeśli silnik przegrzewa się

Silnik może przegrzewać się chwilowo, w trudnych warunkach eksploataqi. Jeśli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskazuje na przegrzewanie się silnika podczas jazdy, należy.

1) Wyłączyć klimatyzację, o ile jest.

2) Zjechać pojazdem w bezpieczne miejsce i zatrzymać się.

3) Pozostawić przez kilka minut silnik pracujący na biegu jałowym, aż wskazówka temperatury powróci w normalny zakres, pomiędzy "H" i "C".

OSTRZEŻENIE

W razie dostrzeżenia lub usłyszenia objawów wyrzucania pary, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i niezwłocznie wyłączyć silnik, pozwalając mu ostygnąć. Nie należy otwierać maski dopóki wydobywa się para. Kiedy nie dają się już zaobserwować objawy wyrzucania pary, można otworzyć maskę i sprawdzić, czy płyn nadal wrze. Jeśli tak, należy odczekać z podjęciem dalszych działań, aż wrzenie ustanie.

Jeśli wskaźnik nie powraca do normalnego zakresu temperatur, należy: 1) Wyłączyć zapłon i sprawdzić naciąg i stan paska napędu pompy wodnej, stan kół pasowych oraz sprawdzić, czy nie występuje poślizg. W razie wykrycia nieprawidłowości, usunąć ją.

2) Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. W razie stwierdzenia, że jest on poniżej kreski "LOW", sprawdzić, czy nie ma wycieku z chłodnicy, pompy wodnej względnie przewodów łączących. W razie stwierdzenia wycieków, które mogłyby być przyczyną przegrzewania silnika, nie uruchamiać go, zanim nie zostaną usunięte.

3) Jeśli wycieki nie zostaną znalezione, ostrożnie dolać płynu chłodzącego do zbiornika wyrównawczego i w razie potrzeby do chłodnicy.

(Patrz "PŁYN CHŁODZĄCY" w rozdziale "PRZEGLĄDY I OBSŁUGA").


OSTRZEŻENIE

 • Gdy temperatura płynu chłodzącego jest wysoka, zdejmowanie korka chłodnicy jest niebezpieczne, ze względu na możliwość wypchnięcia przez panujące w układzie podwyższone ciśnienie, gorącego, parzącego płynu. Korek należy zdejmować dopiero wtedy, gdy temperatura płynu się obniży.
 • Kiedy silnik pracuje, należy ręce, ubranie, narzędzia itp. trzymać z dala od wentylatora chłodnicy i wentylatora klimatyzacji.

  Mogą się one samoczynnie włączyć bez ostrzeżenia.

  Mechaniczna skrzynia biegów, napęd na cztery koła (4WD)

  Pojazd ten może być holowany w jeden z następujących sposobów: Z czterema kołami na platformie samochodu Z uniesionymi przednimi lub tylnymi ...

  Pielęgnacja nadwozia

  ...

  Categorie