Suzuki Baleno: Holowanie przyczepy

Suzuki Baleno –> Użytkowanie pojazdu –> Holowanie przyczepy

Samochod SUZUKI został skonstruowany do przewożenia osób i normalnej ilości bagażu i nie do holowania przyczepy. Suzuki nie zaleca holowania przyczepy. Może to znacznie pogorszyć prowadzenie się samochodu, obniżyć jego trwałość i zwiększyć zużycie paliwa.

W niektórych krajach przepisy ograniczają masę holowanej przyczepy do określonej wielkości (zarejestrowaną ładowność lub znamionową, która jest niższa). Pojazdy sprzedawane w tych krajach mogą holować lekką przyczepę, pod warunkiem, że nie przekracza dopuszczalnej masy ograniczonej przepisami.

W przypadku holowania przyczepy, zawsze należy przestrzegać wymagań i zaleceń podanych w tym rozdziale. Istotny jest właściwy dobór osprzętu dla danej przyczepy.

Doradzić w tym względzie mogą specjaliści.

Holowanie przyczepy dodatkowo obciąża silnik, układ przeniesienia napędu oraz hamulce. Nie wolno holować przyczepy podczas pierwszego 1000 km przebiegu pojazdu.

W przypadku samochodu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów nie należy używać zakresu "D" podczas jazdy z przyczepą pod stromą górę. Holowanie przyczepy na zakresie "D" może spowodować przegrzanie płynu w skrzyni biegów i jej uszkodzenie.

Haki holownicze

Należy używać haków mocowanych do podwozia pojazdu, z odpowiednio dostosowanymi zaczepami.

Nie należy używać haków holowniczych mocowanych do zderzaka lub tylnego mostu.

Łańcuchy zabezpieczające

Pomiędzy przyczepę i pojazd należy zawsze zakładać łańcuchy zabezpieczające. Łańcuchy zabezpieczające należy przekładać na przemian pod dyszlem przyczepy tak, aby zabezpieczyć go przed opadnięciem na drogę w przypadku wyczepienia przyczepy.

Łańcuchy zabezpieczające należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Należy pozostawić tyle luzu, aby możliwe było wykonanie pełnego skrętu. Nie wolno dopuścić, aby łańcuchy zabezpieczające były wleczone po drodze.

Nie wolno mocować łańcucha zabezpieczającego do zderzaka samochodu. Połączenia należy tak zabezpieczyć, aby się nie zluzowały.

Oświetlenie przyczepy

Należy upewnić się, czy oświetlenie przyczepy jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przed przystąpieniem do holowania zawsze należy sprawdzić poprawność działania wszystkich świateł przyczepy.

OSTRZEŻENIE

Nie należy podłączyć oświetlenia przyczepy bezpośrednio do układu elektrycznego pojazdu. Może to spowodować uszkodzenie układu elektrycznego.

Hamulce

W przypadku użycia przyczepy z hamulcem należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno podłączać hamulców do układu hamulcowego pojazdu oraz nie należy bezpośrednio łączyć układu elektrycznego przyczepy z układem elektrycznym pojazdu.

Opony

W przypadku holowania przyczepy bardzo ważne jest, aby w oponach było prawidłowe ciśnienie. Opony tego samochodu powinny być napompowane do ciśnień podanych na tabliczce informacyjnej.

Jeżeli na tabliczce informacyjnej podane są ciśnienia dla pojazdu załadowanego, opony należy napompować do tych ciśnień. Opony przyczepy powinny być napompowane do ciśnienia przewidzianego przez producenta przyczepy.

Lusterka wsteczne

Należy sprawdzić, czy lusterka wsteczne pojazdu są zgodne z przepisami dotyczącymi lusterek wstecznych pojazdów przystosowanych do holowania przyczep. Jeżeli tak nie jest, przed przystąpieniem do holowania przyczepy należy zamontować lusterka odpowiadające przepisom.

Załadunek pojazdu/przyczepy W celu prawidłowego załadowania pojazdu i przyczepy konieczna jest znajomość sposobu pomiaru całkowitego ciężaru przyczepy oraz nacisku na hak.

Całkowity ciężar przyczepy, to ciężar przyczepy plus ciężar ładunku. Całkowity ciężar przyczepy można zmierzyć przez umieszczenie całkowicie załadowanej przyczepy na wadze do pojazdów.

Nacisk na hak jest to siła skierowana do dołu, przenoszona przez zaczep przyczepy na hak pojazdu, przy całkowicie załadowanej przyczepie oraz zaczepie znajdującym się na takiej wysokości, jak podczas holowania przyczepy. Siła ta może zostać zmierzona przy użyciu wagi łazienkowej.

Całkowity ciężar przyczepy nie może przekraczać ciężaru dopuszczalnego.

Ładunek powinien być tak rozmieszczony na przyczepie, aby nacisk na hak wynosił około 10% całkowitego ciężaru przyczepy, lecz nie przekraczał 50 kg. Dla sprawdzenia, czy ładunek został prawidłowo rozłożony, powinieneś przed holowaniem przyczepy zmierzyć ciężar całkowity oraz nacisk na hak.

OSTRZEŻENIE

 • Nieprawidłowy rozkład ładunku na przyczepie może stać się przyczyną złych własności trakcyjnych pojazdu oraz kołysania przyczepy. Nacisk na hak powinien zawsze wynosić około 10% całkowitego ciężaru przyczepy, lecz nie przekraczać 50 kg. Ładunek powinien być zawsze odpowiednio zamocowany. Niespełnienie tego wymogu może być przyczyną wypadku drogowego.
 • Nie wolno przeciążać pojazdu ani przyczepy.

  Całkowity ciężar przyczepy nie powinien przekraczać dopuszczalnego ciężaru przyczepy. Całkowity ciężar pojazdu (suma ciężaru pojazdu, kierowcy, pasażerów, ładunku, haka i nacisku na hak nie powinien przekraczać dopuszczalnego ciężaru całkowitego pojazdu podanego w rozdziale "DANE TECHNICZNE".

Dodatkowe przestrogi dotyczące holowania przyczepy

Za każdym razem przed holowaniem przyczepy należy podłączyć zasilanie oświetlenia przyczepy oraz łańcuchy zabezpieczające.

Ponieważ holowanie przyczepy dodatkowo obciąża pojazd, niezbędne jest przeprowadzanie przeglądów częściej niż w normalnych warunkach jazdy. Należy stosować się do planu przeglądów zalecanego w przypadku ciężkich warunków eksploatacji.

W przypadku holowania przyczepy pojazd ma inne własności trakcyjne. Dla bezpieczeństwa swojego oraz innych osób powinieneś przestrzegać następujących środków ostrożności:

 • Przed przystąpieniem do holowania przyczepy w ruchu drogowym należyprzećwiczyć zakręcanie, zatrzymywanie się i cofanie. Nie należy holować przyczepy w ruchu ulicznym dopóki nie nabierzesz pewności, że poradzisz sobie z pojazdem i przyczepą.
 • Nigdy nie przekraczaj dozwolonej prędkości lub 80 km/h, jeżeli dozwolona prędkość jest większa. Nie jedź z prędkością powodującą trzęsienie się lub kołysanie przyczepy. Jeżeli zauważysz oznaki trzęsienia się lub kołysania - zwolnij.
 • Na drodze mokrej, śliskiej lub pokrytej nierównościami jedź z prędkością mniejszą niż na drodze suchej i gładkiej.

  Niezmniejszenie prędkości w złych warunkach drogowych może spowodować utratę panowania nad pojazdem.

 • Podczas cofania zawsze korzystaj z pomocy drugiej osoby.
 • Przewiduj wystarczającą odległość niezbędną do zatrzymania samochodu. Na każde 16 km/h należy zwiększać odległość od pojazdu poprzedzającego o odcinek równy długości samochodu wraz z przyczepą. W przypadku nawierzchni śliskiej i mokrej powinna być przewidziana większa odległość
 • Jeżeli przyczepa ma hamulce najazdowe, hamuj stopniowo dla uniknięcia wypięcia sprzęgu wywołanego blokadą kół przyczepy.
 • Zwalniaj przed zakrętami oraz utrzymuj stałą prędkość podczas ich pokonywania.

  Zwalnianie i przyśpieszanie na zakrętach może spowodować utratę panowania nad pojazdem. Pamiętaj, że niezbędny jest większy promień skrętu niż normalnie, gdyż koła przyczepy będą jechały bliżej środka skrętu niż koła samochodu.

 • Unikaj gwałtownego przyśpieszania lub hamowania pojazdu. Nie wykonuj nagłych manewrów jeżeli nie są one konieczne
 • Zwalniaj w przypadku poprzecznego wiatru i bądź przygotowany na działanie zawirowań od dużych pojazdów jadących z przeciwka.
 • Zachowaj ostrożność przy wyprzedzaniu innych pojazdów. Przed zmianą pasa upewnij się, czy jest wystarczająca ilość miejsca na przyczepę. Zmiana kierunku jazdy powinna być sygnalizowana z odpowiednim wyprzedzeniem
 • Zwolnij i zredukuj bieg przed zjazdem z długiego lub stromego stoku. Redukcja biegu podczas zjazdu jest niebezpieczna.
 • Nie nadużywaj hamulców. Może to spowodować ich przegrzanie i utratę skuteczności. Tak często, jak jest to możliwe hamuj silnikiem.
 • Ze względu na dodatkowy ciężar przyczepy, w upalne dni podczas jazdy pod górę może przegrzać się silnik. Obserwuj wskaźnik temperatury płynu chłodzącego silnik. W przypadku przegrzania zjedź z drogi i zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Postępuj zgodnie z podrozdziałem .Przegrzanie silnika" rozdziału .POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH".

Podczas parkowania pojazdu wraz z przyczepą należy postępować zgodnie z następującymi zasadami: 1) Wciśnij mocno pedał hamulca.

2) Przy wciśniętym pedale hamulca druga osoba powinna podłożyć klocki pod koła przyczepy i samochodu.

3) Powoli zwolnij hamulec tak, aby klocki przejęły obciążenie.

4) Całkowicie zaciągnij hamulec postojowy 5) Mechaniczna skrzynia biegów - włącz pierwszy lub wsteczny bieg i wyłącz silnik.

Automatyczna skrzynia biegów - Zmień zakres na "P" i wyłącz silnik.

Ruszanie po postoju: 1) Wciśnij pedał sprzęgła (jeżeli samochód je posiada) i włącz silnik.

2) Włącz bieg, zwolnij hamulec postojowy i powoli zjedź z klocków.

3) Zatrzymaj się, wciśnij pedał hamulca i przytrzymaj w tym położeniu.

4) Druga osoba niech usunie klocki spod kół przyczepy i samochodu.

Wymagania dotyczące dopuszczenia do ruchu w krajach europejskich (92/21 EEC) (dla modelu KOMBI)

Wymagania dotyczące dopuszczenia do ruchu w krajach europejskich (92/21 EEC) (dla modelu KOMBI)


Maksymalny nacisk pionowy na hak: 75 kG Maksymalne dopuszczalny tylny zwis 1150 mm

Wymagania dotyczące dopuszczenia do ruchu w krajach europejskich (92/21 EEC) (dla modelu KOMBI)


OSTRZEŻENIE

 • Zawsze należy używać pasów bezpieczeństwa.

  Kierowca i wszyscy pasażerowie powinni być w każdej chwili zabezpieczeni służącymi do tego celu pasami. Patrz rozdział .Pasy bezpieczeństwa' odnośnie wskazówek dotyczących właściwego używania pasów bezpieczeństwa.

 • Nie wolno prowadzić samochodu będąc pod wpływem alkoholu bądź innych substancji o działaniu narkotycznym.

  Alkohol i narkotyki mogą poważnie ograniczyć zdolność bezpiecznego prowadzenia, znacznie zwiększając ryzyko dla kierowcy i innych użytkowników drogi. Należy również unikać prowadzenia samochodu w stanie zmęczenia, wystąpienia objawów choroby, rozdrażnienia lub stresu.

  Obniżanie zużycia paliwa

  Poniższe wskazówki-są pomocne dla zmniejszenia zużycia paliwa. Unikaj niepotrzebnej pracy na biegu jałowym: Jeżeli musisz czekać na postoju ...

  Wskazówki dotyczące jazdy

  ...

  Categorie