Škoda Fabia: Zagłówki - ustawianie wysokości

Škoda Fabia –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Ustawianie foteli i zagłówków –> Zagłówki - ustawianie wysokości

Rys. 61 Zagłówki: przesuwanie w górę / w dół
Rys. 61 Zagłówki: przesuwanie w górę / w dół

Ustawianie wysokości zagłówków przednich i tylnych odbywa się w taki sam sposób.

Przesuwanie w górę

 • Przesunąć zagłówek w kierunku strzałki 1 " rys. 61.

Przesuwanie w dół

 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady A w kierunku strzałki 2 " rys. 61.
 • Przesunąć zagłówek w kierunku strzałki 3 .

UWAGA

Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących ustawienia zagłówka " strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.

Informacja

 • Środkowy zagłówek oparcia kanapy można ustawić tylko w dwóch położeniach.
 • W przypadku foteli sportowych zagłówki zintegrowane są z oparciami i nie można regulować ich wysokości.

  Ustawianie foteli przednich

  Rys. 60 Elementy obsługowe na fotelu Fotele można ustawiać, pociągając, naciskając albo obracając dany element obsługowy w kierunku zg ...

  Wymontowanie / zamontowanie zagłówków

  Rys. 62 Zagłówki: wymontowanie i zamontowanie Wymontowanie i zamontowanie zagłówków przednich i tylnych odbywa się w taki sam sposó ...

  Categorie