Škoda Fabia: Wymontowanie / zamontowanie zagłówków

Škoda Fabia –> Obsługa –> Fotele i zagłówki –> Ustawianie foteli i zagłówków –> Wymontowanie / zamontowanie zagłówków

Rys. 62 Zagłówki: wymontowanie i zamontowanie
Rys. 62 Zagłówki: wymontowanie i zamontowanie

Wymontowanie i zamontowanie zagłówków przednich i tylnych odbywa się w taki sam sposób.

Przed wymontowaniem i zamontowaniem zagłówków, częściowo złożyć oparcie danego siedzenia " strona 74.

Demontaż

 • Zagłówek wyciągnąć do oporu z oparcia.
 • Przycisk blokady A nacisnąć w kierunku strzałki 1 i wyjąć zagłówek w kierunku strzałki 2 " rys. 62.

Montaż

 • Wsunąć zagłówek w kierunku strzałki 3 , aż blokada słyszalnie zaskoczy " rys. 62.

UWAGA

Przestrzegać następujących wskazówek dotyczących ustawienia zagłówka " strona 9, Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca.

OSTROŻNIE

Wymontowane zagłówki przechowywać w taki sposób, aby nie uległy zabrudzeniu ani uszkodzeniu.

Informacja

W przypadku foteli sportowych zagłówki zintegrowane są z oparciami i nie można ich wymontować.

  Zagłówki - ustawianie wysokości

  Rys. 61 Zagłówki: przesuwanie w górę / w dół Ustawianie wysokości zagłówków przednich i tylnych odbywa się w t ...

  Funkcje foteli

  Rys. 63 Przyciski regulacji ogrzewania foteli przednich Oparcia i siedziska foteli przednich mogą być ogrzewane elektrycznie. Moc ogrzewania można ustawi ...

  Categorie