Škoda Fabia: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Škoda Fabia –> Obsługa –> Tablica rozdzielcza –> Tablica rozdzielcza –> Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Rys. 23 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
Rys. 23 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Dotyczy pojazdów z tablicą rozdzielczą w wariancie 1 " rys. 20 na stronie 29.

Wskaźnik " rys. 23 wskazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika.

Wskaźnik działa tylko przy włączonym zapłonie.

Zakres niskiej temperatury

Jeżeli wskazówka znajduje się po lewej stronie skali, silnik nie osiągnął jeszcze normalnej temperatury pracy. Unikać dużych prędkości obrotowych, wciskania do końca pedału gazu i dużego obciążenia silnika. W ten sposób można uniknąć ewentualnych uszkodzeń silnika.

Zakres temperatury pracy

Silnik osiągnął normalną temperaturę pracy, jeżeli wskazówka znajduje się w zakresie skali A " rys. 23.

Zakres wysokiej temperatury

Gdy wskazówka znajduje się w czerwonym zakresie skali, oznacza to, że temperatura płynu chłodzącego jest za wysoka.

OSTROŻNIE

 • Dodatkowe reflektory i inne elementy zamontowane przed wlotami powietrza pogarszają skuteczność chłodzenia silnika
 • Nigdy nie przykrywać chłodnicy - ryzyko przegrzania silnika.

Informacja

W pojazdach wyposażonych we wskaźnik wielofunkcyjny temperatura płynu chłodzącego wyświetlana jest na wyświetlaczu, po wybraniu odpowiedniej danej dotyczącej jazdy " strona 42, Przegląd parametrów.

  Wyświetlacz

  Rys. 22 Rodzaje wyświetlaczy Rodzaje wyświetlaczy " rys. 22. Wyświetlacz MAXI DOT Wyświetlacz segmentowy Na wyświetlaczu widoczne są nas ...

  Wskaźnik ilości paliwa

  Rys. 24 Wskaźnik ilości paliwa: wariant 1 / wariant 2 Rodzaje wskaźników ilości paliwa " rys. 24 Wskaźnik na tablicy rozdzielczej - wariant ...

  Categorie