Škoda Fabia: Uchwyt na tablet

W uchwycie można zamocować urządzenia zewnętrzne (np. tablet, smartfon itp.) o wysokości od 122 mm do 195 mm.

Maksymalne dozwolone obciążenie uchwytu wynosi 750 g.

OSTROŻNIE

Nigdy nie przekraczać maksymalnego dozwolonego obciążenia uchwytu - ryzyko uszkodzenia albo ograniczenia funkcjonalności.

Wejścia AUX i USB

Rys. 89 Miejsca montażu wejść AUX i USB Wejście AUX znajduje się nad schowkiem podręcznym w konsoli środkowej z przodu i jest oznaczone sym ...

Montaż / demontaż

Rys. 90 Zakładanie adaptera / montowanie uchwytu Rys. 91 Wymontowanie uchwytu / zdejmowanie adaptera Montaż Umieścić otwarty adapter międz ...

Categorie