Škoda Fabia: Montaż / demontaż

Rys. 90 Zakładanie adaptera / montowanie uchwytu
Rys. 90 Zakładanie adaptera / montowanie uchwytu

Rys. 91 Wymontowanie uchwytu / zdejmowanie adaptera

Rys. 91 Wymontowanie uchwytu / zdejmowanie adaptera

Montaż

 • Umieścić otwarty adapter między prowadnicami zagłówka przedniego " rys. 90.
 • Zatrzasnąć adapter w kierunku zgodnym ze strzałką 1
 • Włożyć uchwyt do adaptera w kierunku zgodnym ze strzałką 2

Demontaż

 • Pociągnąć języczek zabezpieczający A w kierunku zgodnym ze strzałką 3 " rys. 91.
 • Wyjąć uchwyt z adaptera w kierunku zgodnym ze strzałką 4 .
 • Nacisnąć adapter i wyjąć go spomiędzy prowadnic zagłówka zgodnie ze strzałką 5 .

UWAGA

Ostrożnie zatrzasnąć adapter - ryzyko przytrzaśnięcia palców.

  Uchwyt na tablet

  W uchwycie można zamocować urządzenia zewnętrzne (np. tablet, smartfon itp.) o wysokości od 122 mm do 195 mm. Maksymalne dozwolone obciążenie ...

  Obsługa uchwytu

  Rys. 92 Przechylanie i obracanie uchwytu Rys. 93 Dopasowanie wielkości uchwytu Przechylanie i obracanie uchwytu Uchwyt można przechylać o 30 w kierunku zg ...

  Categorie