Škoda Fabia: Rozruch awaryjny

Jeśli silnika nie można uruchomić z powodu rozładowania akumulatora, do uruchomienia samochodu można użyć akumulatora innego pojazdu

UWAGA

 • Podczas prac w komorze silnika przestrzegać wskazówek ostrzegawczych " strona 155.
 • Rozładowany akumulator może zamarznąć już w temperaturze niewiele niższej od 0C. Jeżeli akumulator zamarzł, nie dokonywać rozruchu awaryjnego z akumulatora innego pojazdu - niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Nie zbliżać się do akumulatora ze źródłem ognia (otwarty płomień, papieros itp.) - niebezpieczeństwo wybuchu!
 • Rozruchu awaryjnego nigdy nie stosować w akumulatorach ze zbyt niskim poziomem elektrolitu - grozi wybuchem i poparzeniami.
 • Korki ogniw akumulatora muszą być dobrze wkręcone.

Informacja

Należy kupić przewody rozruchowe w specjalistycznym sklepie z akumulatorami.

Rozruch awaryjny za pomocą akumulatora innego samochodu

Rys. 187 Rozruch awaryjny: A - akumulator rozładowany, B - akumulator, z którego jest czerpany prąd
Rys. 187 Rozruch awaryjny: A - akumulator rozładowany, B - akumulator, z którego jest czerpany prąd

Rys. 188 Punkt masowy silnika: system START-STOP
Rys. 188 Punkt masowy silnika: system START-STOP

Do rozruchu awaryjnego za pomocą akumulatora innego pojazdu niezbędne są przewody rozruchowe.

Przewody rozruchowe należy podłączać w następującej kolejności.

 • Podłączyć zacisk 1 do dodatniego bieguna rozładowanego akumulatora A " rys. 187.
 • Podłączyć zacisk 2 do dodatniego bieguna akumulatora B , z którego jest czerpany prąd.
 • Podłączyć zacisk 3 do ujemnego bieguna akumulatora B , z którego jest czerpany prąd.
 • Zacisk 4 przymocować do masywnej metalowej części sztywno połączonej z kadłubem silnika lub bezpośrednio do kadłuba silnika.

W samochodach z systemem START-STOP przewód rozruchowy podłączyć do punktu masowego silnika " rys. 188.

Uruchamianie silnika

 • Uruchomić silnik samochodu, z którego czerpany jest prąd i zostawić go, aby pracował na biegu jałowym
 • Uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem.
 • Jeżeli silnik nie uruchomi się od razu, po 10 sekundach przerwać rozruch i ponowić próbę za pół minuty.
 • Odłączyć przewody rozruchowe dokładnie w odwrotnej kolejności.

Oba akumulatory muszą mieć napięcie znamionowe 12 V. Pojemność (Ah) akumulatora rozruchowego nie może być dużo mniejsza, niż pojemność akumulatora rozładowanego.

Przewody rozruchowe

Używać tylko przewodów rozruchowych o wystarczająco dużym przekroju i izolowanych zaciskach. Przestrzegać instrukcji producenta przewodów rozruchowych.

Przewód dodatni - przeważnie w kolorze czerwonym.

Przewód ujemny - przeważnie w kolorze czarnym.

UWAGA

 • Przewodu rozruchowego nie wolno podłączać do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora. Przeskok iskry podczas rozruchu mógłby wywołać wybuch gazu, wydostającego się z akumulatora.
 • Niezaizolowane elementy zacisków przewodów absolutnie nie mogą się stykać - ryzyko zwarcia!
 • Przewód rozruchowy połączony z dodatnim biegunem akumulatora nie może się stykać z częściami samochodu przewodzącymi prąd - ryzyko zwarcia!
 • Przewody rozruchowe ułożyć tak, aby nie zostały zaczepione przez obracające się części w komorze silnika

  Wskazówki dotyczące jazdy na naprawionej oponie

  Po 10 minutach jazdy na naprawionej oponie, skontrolować ciśnienie w oponie. Jeżeli ciśnienie w oponie wynosi 1,3 bara lub mniej nie wolno kontynuowa&# ...

  Holowanie samochodu

  Rys. 189 Linka holownicza pleciona / linka holownicza skręcana Do holowania należy używać plecionej linki holowniczej " rys. 189 - A. Podczas holowania ...

  Categorie