Škoda Fabia: Podstawowe dane pojazdu

Škoda Fabia –> Dane techniczne –> Podstawowe dane pojazdu

Informacje w dokumentach technicznych pojazdu mają pierwszeństwo przed informacjami opublikowanymi w tej instrukcji obsługi.

Przedstawione wartości osiągów zostały ustalone bez wyposażenia mogącego wpływać na zmniejszenie osiągów, np. klimatyzacja.

Podane wartości zostały określone zgodnie z regułami i warunkami określonymi przez przepisy prawne lub techniczne dotyczące ustalania danych eksploatacyjnych i technicznych samochodów.

Dane techniczne

Dane techniczne ...

Dane pojazdu

Rys. 218 Tabliczka identyfikacyjna pojazdu / tabliczka znamionowa Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Tabliczka identyfikacyjna pojazdu " rys. 218 - A znajduje się pod wyk ...

Categorie