Škoda Fabia: Pasy bezpieczeństwa

Zabrudzone pasy bezpieczeństwa czyścić łagodnym ługiem mydlanym.

Większe zanieczyszczenia usunąć miękką szczoteczką.

UWAGA

 • Pasów bezpieczeństwa nie wolno wymontowywać do czyszczenia.
 • Pasów nie wolno czyścić chemicznie, ponieważ chemiczne środki czyszczące mogą zniszczyć tkaninę pasa.
 • Pasy bezpieczeństwa nie mogą być narażane na działanie substancji żrących (np. kwasów).
 • Pasy należy suszyć rozwinięte, dopiero po całkowitym wyschnięciu można je zwinąć.

  Obicia foteli

  Fotele ogrzewane elektrycznie Do czyszczenia obić używać specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do tego celu, np. suchej piany itp Fotel ...

  Sprawdzanie i dolewanie płynów

  ...

  Categorie