Škoda Fabia: Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

Škoda Fabia –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

Rys. 116 Elementy obsługowe ogrzewania
Rys. 116 Elementy obsługowe ogrzewania

Rys. 117 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej
Rys. 117 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej

Niektóre funkcje można ustawić lub włączyć, przekręcając pokrętło lub naciskając odpowiedni przycisk. Po włączeniu funkcji na przycisku świeci się lampka kontrolna.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych " rys. 116 oraz " rys. 117

 1. Regulacja temperatury
 • obniżanie temperatury

 • podwyższanie temperatury

 1. ustawianie wydajności dmuchawy (poziom 0: dmuchawa wył., poziom 4: maksymalna prędkość obrotowa)
 2. ustawianie kierunku nawiewu powietrza " strona 102
 • nadmuch na szyby

 • nadmuch na wprost (na tułów)

 • nadmuch na stopy

 • nadmuch na szyby i na stopy

włączanie / wyłączanie
zamkniętego obiegu powietrza " strona 101

włączanie / wyłączanie
chłodzenia

Informacje dotyczące chłodzenia

Układ włącza się, gdy są spełnione następujące warunki " strona 98.

Lampka kontrolna w przycisku " rys.
117 świeci się po włączeniu również wtedy, gdy nie są spełnione wszystkie warunki funkcjonowania chłodzenia.

Gotowość chłodzenia jest sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej w przycisku.

Gdy przy włączonej dmuchawie regulator rozdziału powietrza obrócony zostaje do pozycji , włącza się chłodzenie.
Chłodzenie wyłącza się przez obrócenie pokrętła rozdziału powietrza do pozycji innej niż .


Gdy przy włączonej dmuchawie regulator rozdziału powietrza obrócony zostaje do innej pozycji niż , chłodzenie
włącza się przy włączonym zamkniętym obiegu powietrza.

Informacja

W celu zapewnienia komfortowej temperatury, podczas działania klimatyzacji ręcznej może w pewnych warunkach dojść do zwiększenia obrotów silnika na biegu jałowym.

  Ogrzewanie i wentylacja

  Ogrzewanie, klimatyzacja ręczna, climatronic Ogrzewanie i klimatyzacja wentylują i ogrzewają wnętrze pojazdu. Klimatyzacja dodatkowo chłodzi wnętrze ...

  Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

  Rys. 118 Elementy obsługowe klimatyzacji climatronic Klimatyzacja climatronic w trybie automatycznym zapewnia optymalne ustawienie temperatury powietrza, wydajności ...

  Categorie