Škoda Fabia: Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Škoda Fabia –> Obsługa –> Ogrzewanie i wentylacja –> Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Rys. 118 Elementy obsługowe klimatyzacji climatronic
Rys. 118 Elementy obsługowe klimatyzacji climatronic

Klimatyzacja climatronic w trybie automatycznym zapewnia optymalne ustawienie temperatury powietrza, wydajności dmuchawy i rozdziału powietrza.

Niektóre funkcje można ustawić lub włączyć, przekręcając pokrętło lub naciskając odpowiedni przycisk. Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu świeci się odpowiedni symbol.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych i wyświetlacza " rys. 118

 1. regulacja temperatury
 • obniżanie temperatury

 • podwyższanie temperatury

 1. wybrana temperatura
 2. stopnie Celsjusza lub Fahrenheita
 3. włączony automatyczny tryb klimatyzacji
 4. włączone intensywne odmrażanie szyby przedniej
 5. rozdział powietrza
 6. włączony zamknięty obieg powietrza
 7. włączona klimatyzacja
 8. ustawiona prędkość obrotowa dmuchawy
 9. ustawianie prędkości obrotowej dmuchawy (ustawiona prędkość obrotowa dmuchawy wyświetlana jest na wyświetlaczu w formie wskazania danej liczby segmentów)
 • obracanie w prawo: zmniejszanie prędkości obrotowej aż do wyłączenia klimatyzacji climatronic
 • obracanie w lewo: zwiększanie prędkości obrotowej
 1. czujnik temperatury wnętrza

włączanie / wyłączanie
intensywnego odmrażania szyby przedniej - gdy funkcja jest włączona na przycisku świeci się lampka kontrolna

włączanie pracy automatycznej


włączanie / wyłączanie
strumienia powietrza na szybę

włączanie / wyłączanie
strumienia powietrza na tułów

włączanie / wyłączanie
strumienia powietrza na nogi

włączanie / wyłączanie
zamkniętego obiegu powietrza " strona 101

włączanie / wyłączanie
chłodzenia

Po wyłączeniu chłodzenia aktywna pozostanie jedynie funkcja wentylacji, w której nie można uzyskać niższej temperatury, niż takiej, jaka jest aktualnie na zewnątrz.

Regulacja temperatury

Temperaturę można ustawić w zakresie od +16
do +29 . W tym zakresie
temperatura jest regulowana automatycznie.

Jeżeli na wyświetlaczu świeci się ,
to climatronic pracuje z maksymalną wydajnością chłodzenia (nastawa temperatury poniżej +16).


Jeżeli na wyświetlaczu świeci się ,
to climatronic pracuje z maksymalną wydajnością ogrzewania (nastawa temperatury powyżej +29
).

W przypadku obu skrajnych ustawień brak możliwości automatycznej regulacji temperatury.

Przełączanie ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita i odwrotnie Nacisnąć jednocześnie przycisk  
i   i przytrzymać ok. 2 sekund.


Na wyświetlaczu wyświetla się żądana jednostka temperatury (poz 3 " rys. 118).

UWAGA

 • Nie należy wyłączać klimatyzacji climatronic na dłużej, niż to konieczne.
 • Gdy szyby zaczynają zaparowywać, natychmiast włączyć climatronic.

OSTROŻNIE

Nie zasłaniać czujnika temperatury wnętrza 11 " rys. 118, aby nie zakłócić prawidłowego działania klimatyzacji climatronic.

Informacja

 • Gdy przednia szyba zaparuje, należy nacisnąć przycisk z symbolem . Po
  osuszeniu przedniej szyby nacisnąć przycisk .

 • By zapewnić komfortową temperaturę, podczas działania klimatyzacji climatronic w pewnych warunkach może dojść do zwiększenia obrotów silnika na biegu jałowym.

Tryb automatyczny climatronic

Tryb automatyczny umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza i osuszanie szyb samochodu od wewnątrz.

Aby włączyć, nacisnąć przycisk
. Na wyświetlaczu pojawia się  (poz. 4
" rys. 118 na stronie 100).

Tryb automatyczny można wyłączyć przez naciśnięcie dowolnego przycisku rozdziału nadmuchu lub zwiększenie albo zmniejszenie intensywności nadmuchu.

Nastawiona temperatura będzie jednak w dalszym ciągu utrzymywana.

  Ogrzewanie i klimatyzacja ręczna

  Rys. 116 Elementy obsługowe ogrzewania Rys. 117 Elementy obsługowe klimatyzacji ręcznej Niektóre funkcje można ustawić lub włącz ...

  Zamknięty obieg powietrza

  Zamknięty obieg powietrza zapobiega zasysaniu zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Gdy włączony jest zamknięty obieg powietr ...

  Categorie