Škoda Fabia: Hamulec ręczny

Škoda Fabia –> Jazda –> Ruszanie i jazda –> Hamowanie i parkowanie –> Hamulec ręczny

Rys. 125 Hamulec ręczny
Rys. 125 Hamulec ręczny

Hamulec ręczny służy do zabezpieczenia pojazdu przed niepożądanym ruszeniem po zatrzymaniu lub zaparkowaniu pojazdu.

Zaciąganie

 • Dźwignię hamulca ręcznego pociągnąć całkowicie do góry.

Zwalnianie hamulca

 • Dźwignię hamulca ręcznego pociągnąć nieco do góry i równocześnie wcisnąć przycisk blokady " rys. 125.
 • Po wciśnięciu przycisku dźwignię opuścić całkowicie w dół.

Gdy zaciągnięty jest hamulec ręczny, a zapłon jest włączony, włącza się lampka kontrolna hamulca ręcznego  .

W razie przypadkowego ruszenia z zaciągniętym hamulcem ręcznym rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się następująca wskazówka.

Zwolnij hamulec ręczny!


ZWOLNIJ HAMULEC RECZNY


Ostrzeżenie o zaciągniętym hamulcu ręcznym uaktywnia się, jeżeli przez dłużej niż ok. 3 sekundy samochód jedzie z prędkością przekraczającą 5 km/h.

UWAGA

Zaciągnięty hamulec ręczny należy całkowicie zwolnić. Częściowe zwolnienie hamulca ręcznego powoduje przegrzanie tylnych hamulców. Może to wpływać negatywnie na działanie układu hamulcowego i skrócić okres jego eksploatacji - ryzyko wypadku!

  Informacje na temat hamowania

  Zużycie Zużycie klocków hamulcowych jest zależne od warunków eksploatacji i stylu jazdy. Gdy samochód jest często używany w warun ...

  Parkowanie

  Aby zatrzymać i zaparkować pojazd, należy znaleźć miejsce o odpowiedniej nawierzchni Czynności podczas parkowania należy wykonywać wy ...

  Categorie