Škoda Fabia: Fotelik dziecięcy

Aby uniknąć ciężkich bądź śmiertelnych obrażeń, należy zawsze przewozić dzieci w fotelikach odpowiednich do ich wzrostu, masy ciała i wieku.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci należy zawsze przewozić na tylnej kanapie.

Używać fotelików dziecięcych spełniających wymagania normy ECE-R 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Foteliki zgodne z normą ECE-R 44 są trwale oznaczone znakiem kontrolnym: duże E w kółku, poniżej numer atestu.

W przypadku fotelików dziecięcych grupy 2 i 3 należy zwracać uwagę, by prowadnica umieszczona na zagłówku fotelika dziecięcego znajdowała się na tej samej wysokości, co prowadnica na słupku B po stronie pasażera.

UWAGA

 • W żadnym razie nie wolno przewozić dzieci, nawet niemowląt - trzymanych na kolanach.
 • Nigdy nie zostawiać w samochodzie dzieci bez nadzoru. W pewnych warunkach klimatycznych w samochodzie może powstać temperatura zagrażająca życiu.
 • Przez cały czas jazdy samochodem dziecko musi być zapięte! W przeciwnym razie podczas wypadku dziecko zostałoby rzucone siłą bezwładności, mogąc przy tym śmiertelnie zranić siebie i inne osoby jadące samochodem.
 • Dzieci, które w czasie jazdy pochylają się do przodu lub siedzą w niewłaściwej pozycji, narażają się na zwiększone ryzyko obrażeń w razie wypadku.

  Dotyczy to zwłaszcza dzieci przewożonych na fotelu pasażera - gdy w czasie wypadku następuje wyzwolenie poduszek powietrznych, może dojść do ciężkich obrażeń, a nawet do śmierci!

 • Koniecznie przestrzegać instrukcji producenta fotelika dziecięcego na temat właściwego ułożenia pasów. Źle założone pasy bezpieczeństwa mogą spowodować obrażenia nawet podczas lekkiego wypadku.
 • Trzeba sprawdzać, czy pasy są prawidłowo ułożone. Ważne jest też, by nie przechodziły przez ostre krawędzie i nie tarły o nie.
 • Jeżeli na fotelu pasażera ma być zamontowany fotelik dziecięcy, w którym dziecko przewożone jest tyłem do kierunku jazdy, należy koniecznie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera. Dalsze informacje " strona 22, Stosowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera.
 • Podczas montażu fotelika dziecięcego na kanapie tylnej należy ustawić przynależny fotel przedni w taki sposób, aby wykluczyć kontakt między fotelem przednim a fotelikiem lub przewożonym w nim dzieckiem.

OSTROŻNIE

 • Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego montowanego przodem do kierunku jazdy ustawić odpowiedni zagłówek na największą dostępną wysokość.
 • Jeżeli zagłówek utrudnia montaż fotelika dziecięcego nawet przy ustawieniu maksymalnej wysokości, zagłówek należy wymontować " strona 72. Po wymontowaniu fotelika dziecięcego zamontować zagłówek na miejsce.

Informacja

Zachęcamy do wyboru fotelika dziecięcego z oferty oryginalnych akcesoriów ŠKODA. Foteliki te zostały opracowane i sprawdzone z myślą o stosowaniu w samochodach ŠKODA. Spełniają one wymagania normy ECE-R 44.

Bezpieczne przewożenie dzieci

...

Stosowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera

Nie dotyczy Tajwanu Rys. 13 Naklejka na słupku B po stronie pasażera Rys. 14 Osłona przeciwsłoneczna po stronie pasażera / naklejka Nigdy nie u& ...

Categorie