Škoda Fabia: Elektryczne podnośniki szyb

Škoda Fabia –> Obsługa –> Odryglowanie i otwieranie –> Obsługa okien –> Elektryczne podnośniki szyb

Rys. 45 Przyciski podnośników szyb: wariant 1 / wariant 2
Rys. 45 Przyciski podnośników szyb: wariant 1 / wariant 2

Elektryczne podnośniki szyb działają tylko przy włączonym zapłonie.

W zależności od wyposażenia na drzwiach dostępne są przyciski do obsługi okien przednich - wariant 1 lub przednich i tylnych - wariant 2 " rys. 45.

Przyciski podnośników szyb

 1. drzwi przednie lewe
 2. drzwi przednie prawe
 3. drzwi tylne lewe
 4. drzwi tylne prawe
 5. dezaktywacja / aktywacja przycisków na drzwiach tylnych

Otwieranie

 • Nacisnąć lekko odpowiedni przycisk i przytrzymać go tak długo, aż szyba opuści się do żądanej wysokości.

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

W przypadku wariantu 2 " rys. 45, przez krótkie naciśnięcie przycisku do oporu okno kierowcy jest automatycznie całkowicie otwierane. Po ponownym naciśnięciu lub pociągnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Zamykanie

 • Pociągnąć lekko górną krawędź odpowiedniego przycisku i przytrzymać go tak długo, aż szyba opuści się do żądanej wysokości.

Po zwolnieniu przycisku szyba zatrzyma się.

W przypadku wariantu 2 " rys. 45, przez pociągnięcie przycisku do oporu okno kierowcy jest automatycznie całkowicie zamykane. Po ponownym pociągnięciu lub naciśnięciu przycisku szyba zatrzyma się.

Dezaktywacja / aktywacja przycisków na drzwiach tylnych

 • Nacisnąć przycisk E " rys. 45.

Jeżeli przyciski na drzwiach tylnych nie są aktywne, w przycisku E świeci się lampka kontrolna .


UWAGA

Elektryczne podnośniki szyb w drzwiach kierowcy i w drzwiach tylnych wyposażone są w wyłącznik przeciążeniowy (dotyczy jedynie wariantu 2)" strona 60. W razie napotkania przeszkody zamykanie okna jest przerywane i następuje opuszczenie szyby o kilka centymetrów. Mimo to należy zachować ostrożność podczas zamykania okien - ryzyko obrażeń!

 • Jeżeli na tylnych siedzeniach są przewożone osoby, które nie są w pełni samodzielne np. dzieci, ze względów bezpieczeństwa najlepiej jest dezaktywować przyciski w drzwiach tylnych za pomocą przycisku E " rys. 45.

OSTROŻNIE

 • Należy dbać o czystość szyb w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elektrycznych podnośników szyb.
 • Występujące zimą oblodzenie może stworzyć tak duże opory ruchu szyby, że podczas zamykania okna szyba zatrzyma się i cofnie o kilka centymetrów.
 • W celu umożliwienia zamknięcia okna konieczne będzie wyłączenie wyłącznika przeciążeniowego " strona 60.
 • Przed odłączeniem akumulatora zawsze zamykać okna.

Informacja

Mechanizm podnośników szyb jest wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

W przypadku kilkukrotnego otwierania i zamykania okna zabezpieczenie może się przegrzać. To powoduje tymczasowe zablokowanie mechanizmu obsługi okien. Okna można ponownie obsługiwać po ostygnięciu zabezpieczenia przed przegrzaniem.

  Mechaniczne podnośniki szyb

  Rys. 44 Obsługa okien: z lewej strony / z prawej strony Za pomocą korby w odpowiednich drzwiach można mechanicznie otworzyć tylko jedno okno. Otwieranie ...

  Otwieranie / zamykanie okien w drzwiach pasażera i tylnych drzwiach

  Rys. 46 Przycisk podnośnika szyby Przyciski poszczególnych szyb znajdują się odpowiednio w przednich drzwiach pasażera i drzwiach tylnych. Otwiera ...

  Categorie