Škoda Fabia: Aktywacja / dezaktywacja

Rys. 136 Przycisk systemu (wersja 2)
Rys. 136 Przycisk systemu (wersja 2)

Aktywacja

System aktywuje się przez włączenie biegu wstecznego albo w pojazdach z wersją 2 również przez naciśnięcie przycisku z symbolem " rys. 136.


Co potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (na przycisku świeci się symbol )

Dezaktywacja

W pojazdach wyposażonych w wariant 1 system zostaje dezaktywowany przez wyłączenie biegu wstecznego.

W pojazdach wyposażonych w wariant 2 system jest dezaktywowany przez naciśnięcie przycisku z symbolem
lub automatycznie przy prędkości ponad 10 km/h (gaśnie symbol na przycisku).


Wskazanie usterki

Jeżeli po aktywacji systemu rozlegnie się trzysekundowy sygnał ostrzegawczy, a w pobliżu samochodu nie ma przeszkody, oznacza to usterkę w systemie.

Usterka jest dodatkowo sygnalizowana przez miganie symbolu w przycisku.


Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Informacja

System można aktywować za pomocą przycisku z symbolem jedynie przy
prędkości niższej niż ok. 10 km/h.

    Wskazania na wyświetlaczu urządzenia Infotainment

    Rys. 135 Wyświetlacz Przyciski funkcyjne i ostrzeżenia " rys. 135 W zależności od typu urządzenia Infotainment: Wyłączanie wskazań ...

    Automatyczna aktywacja systemu podczas jazdy do przodu

    Rys. 137 Wyświetlacz Infotainment: wskazanie w przypadku automatycznej aktywacji Automatyczna aktywacja systemu następuje podczas jazdy w przód z prędk ...

    Categorie