Peugeot 208: Przeglądy

Peugeot 208 –> Przyrządy pokładowe –> Przeglądy

Przeglądy


W stosunku do terminów przeglądów przewidzianych w planie obsługowym producenta jest to odliczanie powiązane z danym przeglądem.

Odległość obliczana jest
począwszy od ostatniego zerowania wskaźnika, w zależności od liczby przebytych kilometrów i czasu od ostatniego przeglądu.

Wyłącznie w przypadku wersji Diesel BlueHDi (w zależności od kraju sprzedaży) uwzględniany jest również poziom pogorszenia jakości oleju silnikowego.

Przeglądy


Całkowity przebieg kilometrów wyświetlany jest w strefie A wyświetlacza, a dzienny licznik kilometrów - w strefie B.

Wskaźnik pojawia się, gdy zbliża się termin danego przeglądu:

 •  wskazuje liczbę kilometrów do przejechania przed wykonaniem przeglądu,
 •  pozostaje wyświetlony w zależności od dwóch typów terminów,

Przeglądy


 • pozostaje wyświetlony, gdy termin został przekroczony, a przegląd nie został wykonany.

Wskaźnik nie pojawia się, jeżeli przed przeglądem pozostaje do przejechania więcej niż 3000 km.

Przeglądy


Przypomnienie o przeglądzie

Odległość do przeglądu między 1 000 km a 3 000 km

Po włączeniu zapłonu klucz symbolizujący czynności serwisowe świeci się przez 7 sekund. w linii wyświetlacza całkowitego przebiegu wyświetla się liczba kilometrów pozostała do następnego przeglądu.

Przykład: pozostało 2800 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez 7 sekund wyświetlacz wskazuje:

Przypomnienie o przeglądzie


7 sekund po włączeniu zapłonu klucz gaśnie; licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Wyświetlacz wskazuje licznik całkowitego i dziennego przebiegu.

Odległość do przeglądu poniżej 1000 km

Przykład: pozostało 900 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez 7 sekund wyświetlacz wskazuje:

Przypomnienie o przeglądzie


7 sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony, co sygnalizuje konieczność wykonania przeglądu.

Odległość do przeglądu przekroczona

Po każdym włączeniu zapłonu klucz miga przez 7 sekund, co informuje o konieczności szybkiego wykonania przeglądu.

Przykład: odległość do przeglądu przekroczona o 300 km.

Po włączeniu zapłonu przez 7 sekund wyświetlacz wskazuje:

Przypomnienie o przeglądzie


7 sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu wraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony.

W wersjach Diesel BlueHDi temu alarmowi towarzyszy także zapalenie się na stałe kontrolki Service z chwilą włączenia stacyjki.

Liczba kilometrów do przejechania może zostać wyprzedzona przez czynnik czasowy w zależności od eksploatacji samochodu.

Klucz może się również zaświecić w przypadku przekroczenia terminu od ostatniego przeglądu wskazanego w planie obsługowym producenta.

W wersjach Diesel BlueHDi klucz może także zaświecić się z wyprzedzeniem, w zależności od poziomu pogorszenia jakości oleju silnikowego. Pogorszenie jakości oleju silnikowego zależy od warunków użytkowania samochodu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Zerowanie wskaźnika serwisowego


Po każdym przeglądzie należy wykonać zerowanie wskaźnika serwisowego.

Jeżeli przegląd wykonali Państwo sami:

 •  wyłączyć zapłon,
 •  nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania dziennego licznika przebiegu,
 •  włączyć zapłon, wyświetlacz rozpoczyna odliczanie do tyłu,
 •  jeżeli wyświetlacz wskazuje "=0", zwolnić przycisk; klucz znika.
Jeżeli muszą Państwo odłączyć akumulator po tej operacji, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej 5 minut, aby zerowanie zostało uwzględnione.

Przydatne informacje

Przywołanie informacji serwisowej

W każdej chwili można sprawdzić informację serwisową.

 •  Nacisnąć przycisk zerowania dziennego licznika przebiegu.

  Informacja serwisowa wyświetla się na kilka sekund, a następnie znika.

Zerowanie dziennego przebiegu kilometrów

Zerowanie dziennego przebiegu kilometrów


W trakcie wyświetlania dziennego przebiegu kilometrów należy nacisnąć przycisk na kilka sekund.

  Temperatura wody w silniku

  Jeżeli przy pracującym silniku wskazówka znajduje się:  w strefie A, temperatura płynu chłodzącego jest odpowiednia,  w ...

  Ekran dotykowy

  Umożliwia dostęp do:  menu ustawiania parametrów funkcji i wyposażenia pojazdu,  menu konfiguracji audio i wyświetlania,  st ...

  Categorie