Peugeot 208: Ogrzewanie / Wentylacja

Peugeot 208 –> Ergonomia i komfort –> Ogrzewanie / Wentylacja

Tryb ręczny

Tryb ręczny


Temperatura

Aby ustawić temperaturę,
obrócić pokrętło od koloru niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło) w celu uzyskania żądanej temperatury.

Wydatek powietrza

Aby ustawić wydatek
powietrza, obrócić pokrętło od położenia 1 do położenia 6 w celu uzyskania wystarczającego wydatku zapewniającego komfort.

W przypadku ustawienia sterowania wydatku powietrza w położeniu 0 (wyłączenie systemu), komfort cieplny nie jest regulowany. Możliwe jest jednak odczuwanie niewielkiego przepływu powietrza wynikającego z przemieszczania się samochodu

Regulacja rozprowadzania powietrza

Przednia szyba i boczne szyby.


Przednia szyba, boczne szyby
oraz nogi kierowcy i pasażera.

Nogi kierowcy i pasażera.


Nawiewy środkowe i boczne


Rozprowadzanie powietrza może
być regulowane poprzez ustawienie pokrętła w położeniu pośrednim.

Wlot powietrza / Recyrkulacja powietrza

Recyrkulacja powietrza wewnątrz kabiny umożliwia odizolowanie wnętrza od występujących na zewnątrz zapachów i spalin.

Gdy tylko jest to możliwe, należy przywrócić wlot powietrza z zewnątrz w celu uniknięcia ryzyka pogorszenia się jakości powietrza i zaparowania szyb.

Nacisnąć przycisk, aby włączyć
recyrkulację powietrza wewnątrz kabiny: lampka kontrolna się zapala.

Ponownie nacisnąć przycisk,
aby otworzyć wlot powietrza z zewnątrz: lampka kontrolna gaśnie.

    Przydatne informacje

    Aby systemy wentylacji i klimatyzacji były w pełni skuteczne, należy przestrzegać następujących zasad użytkowania i obsługi: ...

    Klimatyzacja

    Tryb ręczny Temperatura W celu regulacji temperatury obracać pokrętłem od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperatu ...

    Categorie