Peugeot 208: Klimatyzacja

Peugeot 208 –> Ergonomia i komfort –> Klimatyzacja

Tryb ręczny

Tryb ręczny


Temperatura

W celu regulacji temperatury
obracać pokrętłem od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę według własnego uznania.

Natężenie nawiewu

W celu regulacji natężenia
nawiewu obracać pokrętłem od położenia 1 do położenia 6, aby ustawić natężenie nawiewu zapewniające komfort.

Po ustawieniu przełącznika natężenia nawiewu w położeniu 0 (wyłączenie systemu), komfort termiczny nie jest regulowany. Można jednak odczuć delikatny nawiew spowodowany poruszaniem się pojazdu.

Regulacja rozprowadzenia powietrza

Przednia szyba i szyby boczne.


Przednia szyba, szyby boczne i
nogi pasażerów

Nogi pasażerów.


Nawiewy środkowe i boczne.


Rozprowadzenie powietrza może
być również ustawione w położeniu pośrednim.

Otwarty obieg powietrza / Zamknięty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza umożliwia odizolowanie kabiny od zapachów i spalin.

W miarę możliwości należy ustawiać otwarty obieg powietrza, aby uniknąć pogorszenia się jakości powietrza i zaparowania szyb.

Nacisnąć przycisk, aby włączyć
zamknięty obieg powietrza w kabinie: lampka kontrolna się zapala

Nacisnąć ponownie przycisk,
aby umożliwić dopływ powietrza z zewnątrz: lampka kontrolna gaśnie.

Włączenie / Wyłączenie klimatyzacji

Klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku przy zamkniętych szybach.

Klimatyzacja pozwala:

 •  latem, obniżyć temperaturę,
 •  zimą, poniżej 3C, zwiększyć skuteczność osuszania szyb.

Włączenie

Nacisnąć przycisk "A/C", zapali
się kontrolka przycisku

Klimatyzacja nie działa, jeżeli pokrętło regulacji natężenia nawiewu znajduje się w położeniu "0".

Aby szybciej uzyskać zimne powietrze, można zamknąć obieg powietrza wewnątrz kabiny. Po pewnym czasie można włączyć otwarty obieg powietrza.

Wyłączenie

Ponownie nacisnąć przycisk
"A/C", kontrolka przycisku zgaśnie.

Wyłączenie może spowodować pogorszenie jakości powietrza (wilgoć, zaparowanie).

  Ogrzewanie / Wentylacja

  Tryb ręczny Temperatura Aby ustawić temperaturę, obrócić pokrętło od koloru niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło) w celu uzy ...

  Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

  ...

  Categorie