Opel Corsa: Szyby otwierane elektrycznie

Opel Corsa –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie

Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Zachować ostrożność przy zamykaniu szyb. Należy zwrócić uwagę, czy nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Działa przy włączonym zapłonie (pozycja 2)

Opóźnione wyłączenie zasilania

Szyby otwierane elektrycznie


Aby zmienić położenie szyby użyć odpowiedniego przełącznika w drzwiach, wciskając go w celu otwarcia lub pociągając w celu zamknięcia.

Otwieranie

Krótkie naciśnięcie: szyba otwiera się stopniowo.

Dłuższe naciśnięcie: szyba otwiera się automatycznie do końca. W celu zatrzymania ruchu ponownie użyć przełącznika.

Zamykanie

Krótkie pociągnięcie: szyba zamyka się stopniowo.

Dłuższe pociągnięcie: szyba zamyka się automatycznie do końca. W celu zatrzymania ruchu ponownie użyć przełącznika.

Funkcja bezpieczeństwa

Jeśli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna, natychmiast zatrzyma się i ponownie opuści.

Ominięcie zabezpieczenia

W razie trudności z podniesieniem szyby (spowodowanej np. jej oblodzeniem), włączyć zapłon, a następnie pociągać przełącznik kilkakrotnie, tak aby szyba zamykała się etapami.

Przeciążenie układu

W przypadku wielokrotnego naciskania przełączników opuszczania/podnoszenia szyb w krótkich odstępach czasu, następuje chwilowe zablokowanie pracy elektrycznego układu sterowania szybami.

Usterka

Jeśli szyb nie można opuszczać ani podnosić automatycznie, należy uaktywnić układ elektrycznego sterowania szybami w następujący sposób:

1. Zamknąć drzwi.

2. Włączyć zapłon.

3. Całkowicie zamknąć szybę i przytrzymać przełącznik w danym położeniu przez dodatkowych pięć sekund.

4. Całkowicie otworzyć szybę i przytrzymać przełącznik w danym położeniu jeszcze przez jedną sekundę.

5. Procedurę powtórzyć osobno dla każdej szyby.

    Szyba przednia

    Naklejki na szybie przedniej Na szybie przedniej w okolicy lusterka wewnętrznego nie wolno mocować naklejek, np. winiet autostradowych itp. W przeciwnym razie moż ...

    Ogrzewanie tylnej szyby

    Włączane przez naciśnięcie . Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko przy pracującym silniku. Wyłączenie następuje automatyczni ...

    Categorie