Opel Corsa: Ogrzewanie tylnej szyby

Opel Corsa –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Ogrzewanie tylnej szyby

Ogrzewanie tylnej szyby


Włączane przez naciśnięcie .


Ogrzewanie tylnej szyby działa tylko przy pracującym silniku.

Wyłączenie następuje automatycznie po upływie sześciu minut.

Ponowne naciśnięcie   w czasie
tego samego cyklu zapłonowego umożliwia działanie ogrzewania przez kolejne trzy minuty.

    Szyby otwierane elektrycznie

    Ostrzeżenie Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszc ...

    Ogrzewanie przedniej szyby

    Włączane przez naciśnięcie . Ogrzewanie przedniej szyby działa łącznie z ogrzewaniem tylnej szyby przy pracującym silniku. Wy ...

    Categorie