Opel Corsa: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku.

W pojazdach z manualną skrzynią biegów silnik zostaje uruchomiony automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła.

W pojazdach z manualnoautomatyczną skrzynią biegów silnik zostaje uruchomiony automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca.

Czujnik stanu akumulatora pojazdu pilnuje, by funkcja Autostop była włączana tylko wtedy, gdy akumulator jest naładowany wystarczająco do ponownego uruchomienia silnika.

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunków wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając eco. Wyłączenie jest sygnalizowane zgaśnięciem diody kontrolnej w przycisku.

Autostop

Pojazdy z manualną skrzynią biegów Jeżeli pojazd porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu, włączyć funkcję Autostop w następujący sposób:

 • Wcisnąć pedał sprzęgła.
 • Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym.
 • Zwolnić pedał sprzęgła

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Pojazdy z manualno-automatyczną skrzynią biegów Jeśli pojazd stoi w miejscu z wciśniętym pedałem hamulca, funkcja Autostop zostaje włączona automatycznie.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

System stop-start zostaje wyłączony, jeśli nachylenie terenu wynosi 15% lub więcej.

Ostrzeganie o przeszkodach

Włączenie funkcji Autostop jest
sygnalizowane przez lampkę kontrolną .


Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • System stop-start nie został wyłączony ręcznie.
 • Pokrywa silnika jest całkowicie zamknięta.
 • Drzwi kierowcy są zamknięte lub pas bezpieczeństwa kierowcy jest zapięty.
 • Akumulator pojazdu jest wystarczająco naładowany i w dobrym stanie.
 • Silnik jest rozgrzany.
 • Temperatura płynu chłodzącego silnika nie jest za wysoka.
 • Temperatura spalin nie jest za wysoka, np. podczas jazdy przy dużym obciążeniu silnika.
 • Temperatura otoczenia wynosi ponad -5 C.
 • Układ klimatyzacji umożliwia uruchomienie funkcji Autostop.
 • Podciśnienie w układzie hamulcowym jest wystarczające.
 • Funkcja automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych nie jest włączona.
 • Pojazd był prowadzony z prędkością nie mniejszą niż prędkość marszu od czasu ostatniego uruchomienia funkcji Autostop.

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Niektóre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop.

Dodatkowe informacje, patrz rozdział "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja"

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy na autostradzie funkcja Autostop może się wyłączyć.

Docieranie nowego samochodu

Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator pojazdu przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, np.

ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Pojazdy z manualną skrzynią biegów Wcisnąć pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik.

W momencie ponownego uruchomienia silnika lampka kontrolna na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy gaśnie.

Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta z pozycji neutralnej przed wciśnięciem pedału sprzęgła, lampka kontrolna zapali
się lub zostanie wyświetlona w postaci symbolu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Lampka kontrolna


Pojazdy z manualno-automatyczną skrzynią biegów

Zwolnić pedał hamulca lub przestawić dźwignę zmiany biegów z położenia D w inne położenie, aby ponownie uruchomić silnik.

W momencie ponownego uruchomienia silnika lampka kontrolna na wyświetlaczu
informacyjnym kierowcy gaśnie.

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

Aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika, dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanów, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart:

 • System stop-start zostanie wyłączony ręcznie.
 • Zostanie otwarta pokrywa silnika.
 • Zostanie odpięty pas bezpieczeństwa kierowcy lub zostaną otwarte drzwi kierowcy.
 • Temperatura silnika będzie za niska.
 • Poziom naładowania akumulatora pojazdu spadnie poniżej określonej wartości.
 • Podciśnienie w układzie hamulcowym nie będzie wystarczające.
 • Pojazd będzie prowadzony z prędkością nie mniejszą niż prędkość marszu
 • Układ klimatyzacji zażąda uruchomienia silnika.
 • Układ klimatyzacji zostanie włączony ręcznie.

Jeżeli pokrywa silnika nie będzie całkowicie zamknięta, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli do gniazdka zasilania podłączone jest jakieś urządzenie elektryczne, np. przenośny odtwarzacz CD, podczas ponownego uruchomienia silnika może dać się zauważyć krótkotrwały spadek napięcia.

  Uruchamianie silnika

  Obrócić kluczyk w położenie 1, aby zwolnić blokadę kierownicy. Manualna skrzynia biegów: wcisnąć pedał sprzęg ...

  Parkowanie

  Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapaleni ...

  Categorie